پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری منابع انسانی(1396)

5,900 تومان

پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری منابع انسانی توسط مردای در سال 96 ساخته شد و پرسشنامه9 سوال در 3 بعد(مهارت های کارکنان، انعطاف پذیری رفتاری،  انعطاف پذیری فعالیت های منابع انسانی) و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده796/0 باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری منابع انسانی

پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری منابع انسانی توسط مردای در سال 96 ساخته شد و پرسشنامه9 سوال در 3 بعد(مهارت های کارکنان، انعطاف پذیری رفتاری،  انعطاف پذیری فعالیت های منابع انسانی) و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده796/0 باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

انعطاف پذیری منابع انسانی: 

پرسشنامه استانداردمیزان بهره مندي منابع انسانی سازمان ها از مهارت ها و الگوهاي رفتاري لازم براي اتخاذ بهترین تصمیمات در محیط رقابتی و هم چنین بهره گیري سازمان ها از مناسبترین کارکردهاي مدیریت منابع انسانی براي مدیریت بهینه این منابع گفته می شود(رایت و انسل ، ۱۹۸۸) .

انعطاف پذيري رفتاري

بيانگر ميزان بهره مندي كاركنان از مجموعة گسترده اي از الگوهاي رفتاري است؛ به گون ه اي كه به آنان امكان سازگاري با الزامات خاص موقعيتي را مي دهد. اگر كاركنان بتوانند به جاي پيروي از روندهاي استاندارد، الگوهاي رفتاري متعددي را به طور مقتضي در موقعيت مختلف به كار برند، سازمان آسان تر با موقعيت هاي متغير سازگار مي شود و به آنها واكنش نشان مي دهد و در نتيجه، سبب افزايش رقابت پذيري مي شود( رايت و اسنل، ۱۹۹۸)  اگر كارمند اقدام خاصي را كه در موقعيت هاي كاري مكرر به كار برده است، در موقعيت جديد انتخاب كند، رفتار غيرمنعطفي دارد . در مقابل، اگر كاركنان ترتيب جديدي از اقدامات را براي فعاليت هاي روزمره ي ا وضعيت جديد جست وجو كنند، رفتارشان انعطاف پذيرتر خواهد بود.( (بلتران مارتين و همكاران، ۲۰۰۸)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

میزان  انعطاف پذیری منابع انسانی با استفاده از گویه های 1 تا9 در پرسشنامه استاندارد  انعطاف پذیری منابع انسانی با پاسخدهی افراد سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
مهارت های کارکنان مردای(1396)

3-1

انعطاف پذیری رفتاری

مردای(1396) 6-4
انعطاف پذیری فعالیت های منابع انسانی مردای(1396)

9-7

  • رضایت از خرید
5

اطلاعات بیشتر

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری منابع انسانی(1396)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *