پرسشنامه استاندارد خرید مشتری حاجیلو(1394)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد خرید مشتری توسط حاجی لو در سال  1394 به ان پرداخت و دارای 12سوال در 3 مولفه (نگرش نسبت به برند، نیات خرید، آشنایی با برند) می باشد. و با استفاده از طیف لیکرت(کاملا مخالف تا کاملا موافق) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده81/0 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد خرید مشتری حاجیلو(1394)

پرسشنامه استاندارد خرید مشتری توسط حاجی لو در سال  1394 به ان پرداخت و دارای 12سوال در 3 مولفه (نگرش نسبت به برند، نیات خرید، آشنایی با برند) می باشد. و با استفاده از طیف لیکرت(کاملا مخالف تا کاملا موافق) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده81/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

نگرش نسبت به برند:

نگرش نسبت به برند به عنوان ارزيابي كلي مصرف كننده از يك برند تعريف مي شود كه اغلب اساسي را براي رفتار مصرف كننده ايجاد مي كند(کلر،1993).

نیات خرید:

نيات خريد، به احتمال اينكه مشتريان در يك موقعيت خريدي كه پيش مي آيد، برندي خاص از يك طبقه محصول را خريداري كنند، اشاره دارد(کرسونو و همکاران، 2009).

آشنایی با برند:

آشنايي با برند، مجموعه اي از تجربيات مستقيم يا غيرمستقيم مرتبط با برند محصولات و خدمات كه توسط مصرف كننده از طريق ديدن تبليغات، تعامل با نمايندگان فروش، آزمايش و مصرف محصول و  بدست مي آيد(تام ،2008). و به واسطه ي سطح بالايي از اطمينان نسبت به برند به طور مثبت بر تصميم به خريد تأثير مي گذارد(پارک و استول ،2005).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  پرسشنامه خرید مشتری نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 12گویه ای  پرسشنامه خرید مشتری

مولفه های پرسشنامه :

متغيرها پرسشنامه

سوالات
نگرش نسبت به برند

1-4

نیات خرید

5-8
آشنایی با برند

9-12

خرید مشتری

محصول با کیفیت :

قبل از اینکه تبلیغ برای خودتان یا دیگران بنویسید دقت کنید محصول حتما با کیفیت باشد اگر محصول بی کیفیت را تبلیغ کنید ، درواقع خودتان محصول تان را نابود کرده اید.

شناخت صحیح بازار هدف و مشتری :

آن چیزی که تبلیغ نویس برایش اهمیت دارد شناخت صحیح از بازار هدف و مشتری می باشد جامعه ی وب جامعه ای مدرن است.

شناخت رقیبان و داشتن نکته ای برتر از آنان :

زمانی که شما قولی به مشتریان می دهید ، مشتریان شما سایت ها و محصولات رقیبان شما راهم نگاه می کنند و مقایسه ای بین محصول شما و رقیب خواهند داشت ،بنابراین باید بازار و مشتریتان را بشناسید وباید یک مزیت برتر از نسبت به رقیبان داشته باشید.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد خرید مشتری حاجیلو(1394)”