پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی(حسینی؛1390)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی با هدف، ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی (مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجانس، مزیت مرکب) و دارای 17 سوال در 5 بعد: مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجانس، مزیت مرکب طراحی شده است و بر اساس طیف لیگرت از (خیلی کم تا خیلی زیاد)محاسبه می شود.الفای کرونباخ به دست آمده 95/0 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی(حسینی؛1390)

پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی با هدف، ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی (مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجانس، مزیت مرکب) و دارای 17 سوال در 5 بعد: مزیت مشهود، مزیت پایدار، مزیت پویا، مزیت متجانس، مزیت مرکب طراحی شده است و بر اساس طیف لیگرت از (خیلی کم تا خیلی زیاد)محاسبه می شود.الفای کرونباخ به دست آمده 95/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه:

مزیت رقابتی:

پرسشنامه مزيت رقابتي ميزان فزوني جذابيت پيشنهادهاي شرکت از نظر مشتريان درمقايسه با رقبا است ( به نقل از قهرمانی، 1392).

مزیت مشهود:

مزیت رقابتی مشهود آن نوع مزیتی است که منشاء آن منابع مشهود بوده که به صورت داده فیزیکی مانند ماشین آلات، تجهیزات و… می توان آن را مشاهده کرد. مزایای مشهود معمولاً ناشی از تعهد شرکت به مقدار زیادی منابع در عرصه های خاص است که به راحتی قابل تغییر نیست که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری سنگین در ماشین آلات اشاره کرد.

مزیت پایدار:

مزیت رقابتی پایدار از ویژگی هایی نظیر بادوام بودن، قابلیت پدافندی بالا، تحمل پذیری مناسب، دارای قابلیت مدارا، قابلیت زیستی بالا، قابلیت حمایتی و پشتیبانی زیاد، قابلیت پذیرش بالا، قدرت توجیه پذیری و اقناع سازی مناسب و توان مذاکره ای قابل ملاحظه برخوردار است که البته متناسب با شدت و قدرت پایداری مزیت رقابتی همه یا بعضی از ویژگی های فوق در آن وجود خواهد داشت.

مزیت پویا:

مزیت های رقابتی جنبشی (پویا) اساس کارایی و اثربخشی شرکتها در بازار است زیرا این نوع مزایا باعث میشود که شرکتها فعالیتهای کسب و کار خود را کاراتر و اثربخـش تر از رقبا انجام دهند که معمولاً برمبنای دانش و قابلیتهای سازمان استوار است.

مزیت متجانس:

وقتی که شرکت و رقبایش اساساً بااستفاده از مهارت ها و قابلیت های متجانس و مشابه به روش یکسان رقابت می کنند، در این صورت، مزیت رقابتی از انجام فعالیت های مشابه به صورت بهتر حاصل می شود. به بیان دیگر وقتی مزیت رقابتی شرکتها از منابع و روشهای مشابهی حاصل می شود در این صورت شرکت هایی به مزیت رقابتی بادوام دست خواهند یافت که به صورت کاراتر و اثربخش تر منابع را به کار گرفته و روشها را اجرا کنند زیرا در این صورت شرکتها بدون اینکه فرصت متمایزبودن در بازی مشابه را داشته باشند مجبور به ایفای نقش هستند و لذا تنها تعیین کننده مزیت رقابتی، دوام کارایی عملیاتی است.

مزیت مرکب:

وقتی که مزیت های ترکیبی، اساساً از دانش و قابلیت های شرکت ناشی می شوند معمولاً از نوع مزیت های جنبشی و پویا هستند. چنین مزیت های ترکیبی می توانند از قابلیت برتر تحرک زایی و هماهنگی کاراتر داراییها و مهارت های متفاوت برای ایجاد مزیت رقابتی در تمایز، محصولات و خدمات کیفی، هزینه پایین، پاسخ سریع به بازار و نیز نوآوری مستمر ناشی شوند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  مزيت رقابتي نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 32 گویه ای پرسشنامة مزيت رقابتي می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
مزیت مشهود

4-1

مزیت پایدار

7-5
مزیت پویا

10-8

مزیت متجانس

13-11
مزیت مرکب

17-14

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی(حسینی؛1390)”