پرسشنامه سرمایه اجتماعی انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا

5,000 تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا توسط انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا ارائه شده است، این پرسشنامه شامل 12 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد سرمایه ارتباطی، سرمایه شناختی و سرمایه ساختاری را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط معانی پور(1391) اعتباریابی شده است. و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

توضیحات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا

پرسشنامه سرمایه اجتماعی انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا توسط انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا ارائه شده است، این پرسشنامه شامل 12 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد سرمایه ارتباطی، سرمایه شناختی و سرمایه ساختاری را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط معانی پور(1391) اعتباریابی شده است. و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

متغیر مستقل ( سرمایه اجتماعی )

الف) تعریف مفهومی:

سرمايه‌ی اجتماعي به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه اجتماعی به عنوان منبعي با ارزش اشاره دارد و از طريق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می‌گردد (قنادان و اندیشمند، 1388).

سرمايه اجتماعي همچنین عبارت است از پيوندهاي بين افراد (شبكه هاي اجتماعي) و هنجارهاي اعتماد و كنش و واكنش متقابل كه از اين پيوندها ناشي می‌شوند (پانتام، 1380).

ب) تعریف عملیاتی:

 منظور از دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 12 پرسشنامه سرمایه اجتماعی است. که در سه بعد سرمایه شناختی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری عملیاتی شده است.

سرمایه شناختی

الف) تعریف مفهومی:

اين بعد در برگيرنده ميزان اشتراك كاركنان درون يك شبكه اجتماعي در يك ديدگاه، يا درك مشترك ميان آنان است؛ و به ماهيت ارتباطات ميان افراد در يك سازمان، پرداخته و شامل موارد زير می‌گردد: زبان و كدهاي مشترك و روايت هاي مشترك (Nahapiet & Ghoshal,1998).

ب) تعریف عملیاتی:

منظور از سرمایه شناختی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 8 تا 9 پرسشنامه سرمایه شناختی است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد سرمایه ارتباطی

الف) تعریف مفهومی:

اين بعد ماهيت روابط در يك سازمان را در بر می‌گيرد. به عبارت ديگر، در حاليكه بعد ساختاري بر اين امر متمركز می‌گردد كه آيا كاركنان در يك سازمان، با هم در ارتباط هستند يا خير، بعد ارتباطي بر ماهيت و كيفيت اين ارتباطات متمركز می‌گردد. اين بعد شامل اعتماد هنجارها، تكاليف و انتظارات و احساس هويت می‌شود (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

ب) تعریف عملیاتی :

 منظور از سرمایه ارتباطی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 7 پرسشنامه سرمایه ارتباطی است.

سرمایه ساختاری

الف) تعریف مفهومی:

اين بعد الگوي كلي و روابطي را كه در سازمان ها يافت می‌شود در نظر دارد. به عبارت دقیق تر ارتباطي كه افراد با يكديگر در سازمان برقرار می‌كنند را در بر می‌گيرد. يعني چه كساني به شما دسترسي دارند و چگونه شما به آنها دسترسي داريد؟ بعد ساختاري سرمايه اجتماعي شامل موارد زير می‌شود:

1- پيوندهاي موجود در شبكه. 2- شكل و تركيب شبكه. 3- تناسب سازماني (Nahapiet & Ghoshal, 1998).

ب) تعریف عملیاتی:

 منظور از سرمایه ساختاری در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 10 تا 12 پرسشنامه سرمایه ساختاری است.

مولفه های پرسشنامه :

متغیرها

ابعاد مورد بررسی سوالات پرسشنامه تعداد سؤال
سرمایه اجتماعی سرمایه ارتباطی 7-1

7

سرمایه شناختی

9-8 2
سرمایه ساختاری 12-10

3

  • رضایت از خرید
5

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه سرمایه اجتماعی انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *