پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار( لاب ؛1999)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان
تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر
الفای کرونباخ
فرمت
تعداد صفحه

تعداد سوالات
تعریف عملیاتی
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
منبع
روایی پرسشنامه
سال انتشار میلادی

توضیحات

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار( لاب ؛1999)

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار توسط لاب در سال 1999 ساخته شد.پرسشنامه دارای 60 سوال در 6 مولفه می باشد.با کمی تغییرات برای سنجش ویژگی های رهبری خدمتگزار مدیران بر اساس نظر کارکنان سازمان بازنویسی شده است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/827 می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

به اعتقاد گرین لیف (1977) رهبری خدمتگزار در مرحله اول یک خدمتگزار است و بعد همین خدمتگزاری کلیدی برای عظمت او است. به نظر او، رهبری خدمتگزار با احساس طبیعی از اینکه رهبری می خواهد خدمت کند،‌ شروع می شود او ابتدا خدمت می کند؛ سپس آگاهانه مواردی را که به هدایت آنها تمایل دارد، انتخاب می کند. او با فردی که از ابتدا رهبر است به شدت فرق دارد و این تفاوت از طریق توجهی که رهبری خدمتگزار برای مطمئن شدن از اینکه نیازهای ابتدایی سایر افراد برآورد می شود، خود را نشان می دهد. آنها بر خلاف رهبران قدیمی که انگیزه ابتدایی آنان رهبری بود، بیشتر به تمایل برای خدمت کردن برانگیخته می شوند تا تمایل برای رهبری کردن (دنیس و بورکانی،2005؛ استون و همکاران، 2003؛ سالاری و نصراصفهانی، 1388). اندیشمندان در معرفی رهبری خدمتگزار به ده مولفه اشاره می کنند که عبارتند از: گوش دادن، ‌همدلی، التیام بخشی،‌ آگاهی، ترغیب، مفهوم پردازی، دور اندیشی، نظارت، تعهد نسبت به رشد افراد و برقراری ارتباط (ونیستون، 2004؛ فریدل و همکاران، 2009).

رهبری

اساس پرسشنامه رهبری توانایی نفوذ در انسان ها است. رهبری کوششی برای تاثیر بر افراد یا گروه بدون اعمال قدرت است (سالاری، 1389). ایده رهبری خدمتگزار می تواند در چنین بستری از توجه به دیگران شکل گیرد. رهبری باید در ابتدا نیازهای دیگران را مورد نظر قرار دهد، به همین دلیل تمرکز رهبری خدمتگزار بیشتر بر روی دیگران است تا به روی خود. به طور مفهومی خدمت به دیگران، انگاره جدیدی که رهبری را انسانی تر می نگرد، ارتقا می دهد. مدل رهبری خدمتگزار ابزار موثری  برای آزاد کردن افراد از محیط های سنتی و اعمال کنترل توسط رهبران می باشد ( پارولینی، 2008). رهبری خدمتگزار از دیدگاه لاب از طریق شش مولفه اندازه گیری می شود که عبارتند از:

     ارزش دادن به افراد: به معناي اعتقاد به افراد، خدمت كردن به نياز هاي افراد قبل از خود و پذيرش و گوش دادن بدون قضاوت است.

     توسعه افراد: فراهم كردن فرصت هايي براي يادگيري و رشد و نشان دادن رفتار مناسب، تقويت ديگران از طريق تشويق و ترغيب است.

      برقراري روابط دوستانه: به معناي ايجاد روابط شخصي قوي، كار كردن همكارانه با ديگران، ارزش قائل شدن به تفاوت هاي ديگران است.

      نشان دادن اعتماد: به معناي پاسخگويي به افراد، تمايل به يادگيري از ديگران و حفظ صداقت و اعتماد است.

      فراهم نمودن زمينه رهبري: پيش بيني آينده، ابتكار و  كارآفريني و روشن ساختن اهداف به اعضاي گروه است.

      به اشتراك گذاشتن رهبري: بـه مـعناي ايـجاد تسهيل بينش مـشترك، تسهيم قـدرت و كنترل و موقعيت مشترك و ارتقاي ديگران است( لاب،1999).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار نمره­اي است كه کارکنان به سوالات60سوال پرسشنامة پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع

سوالات

ارزش دادن به افراد

( لاب ؛1999) 1-10
توسعه افراد ( لاب ؛1999)

11-19

برقراري روابط دوستانه

( لاب ؛1999) 20-29
نشان دادن اعتماد ( لاب ؛1999)

30-41

فراهم نمودن زمينه رهبري

( لاب ؛1999) 42-50
به اشتراك گذاشتن رهبري ( لاب ؛1999)

51-60

  • رضایت از خرید
5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار( لاب ؛1999)”