پرسشنامه نگرش به مدرسه(مك كوچ؛2001)

4,900 تومان

پرسشنامه نگرش به مدرسه توسط مك كوچ (2001) ابزاری را برای سنجش عوامل عاطفی مرتبط با پيشرفت تحصيلي يا عدم پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان تهيه کرد. فرم اوليه پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS) شامل 45 سوال بود كه چهار عامل ادراك خود تحصيلي، نگرش نسبت به مدرسه، نگرش همسالان نسبت به مدرسهو انگيزش/ خودنظم دهی را اندازه‌گيري مي‌كرد. در اين پرسشنامه براي نمره گذاري سؤال ها از مقیاس 7 درجه‌اي ليكرت استفاده شده بود. گرچه نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه ضرايب ساختاري براي تمامی شاخص ها از نظر آماري معني‌دار است، ولی مدل مورد نظر، برازش آماري مناسبي نداشت. بنابراين پرسشنامه، مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت كه در نتيجه اين اصلاح، 25 سؤال از پرسشنامه حذف گرديد و در فرم نهايي پرسشنامه 20 سوال باقي ماند

توضیحات

پرسشنامه نگرش به مدرسه(مك كوچ؛2001)

پرسشنامه نگرش به مدرسه توسط مك كوچ (2001) ابزاری را برای سنجش عوامل عاطفی مرتبط با پيشرفت تحصيلي يا عدم پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان تهيه کرد. فرم اوليه پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS) شامل 45 سوال بود كه چهار عامل ادراك خود تحصيلي، نگرش نسبت به مدرسه، نگرش همسالان نسبت به مدرسهو انگيزش/ خودنظم دهی را اندازه‌گيري مي‌كرد. در اين پرسشنامه براي نمره گذاري سؤال ها از مقیاس 7 درجه‌اي ليكرت استفاده شده بود. گرچه نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه ضرايب ساختاري براي تمامی شاخص ها از نظر آماري معني‌دار است، ولی مدل مورد نظر، برازش آماري مناسبي نداشت. بنابراين پرسشنامه، مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت كه در نتيجه اين اصلاح، 25 سؤال از پرسشنامه حذف گرديد و در فرم نهايي پرسشنامه 20 سوال باقي ماند

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد ادراك خود تحصيلي: ادراک فراگیران از توانش های تحصیلی خود یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی آنها است. اداراک خود به عنوان آگاهی های فرد از خود یا افکار مربوط به خود یک فرد تعریف شده است (ویگفیلد و کارپتین، 1991). مک کوچ و سیگل(2003) باور دارند که مفهوم خود شامل باورهای کلی خود-ارزشی است که این باورها با میزان شایستگی تحصیلی ادارک شده مرتبط هستند. مفهوم خود تحصیلی یک سازه چندبعدی است که مستلزم مقایسه های درونی و بیرونی است. در این ارتباط، فراگیران عملکرد خود را با همکلاسی هایشان مقایسه می کنند(یک مقایسه بیرونی) و یا این که عملکرد خود را در یک حوزه با سایر عملکردهایشان مقایسه می کنند (یک مقایسه بیرونی). پژوهش ویگفیلد و کارپتین (1991) نشان می دهند که دانش آموزانی که از ادراک خود تحصیلی بالایی برخوردارند و به مهارت هایشان اطمینان دارند، به احتمال بیشتری در فعّالیت های تحصیلی مختلف وارد خواهند شد. همچنین مشخص شده است فراگیرانی که دارای پیشرفت تحصیلی پائین هستند از اداراک خود تحصیلی ضعیف تری نیز برخوردار هستند(مک کوچ و سیگل، 2003).

 يكي از مؤلفه های خود تحصیلی، خودـ كارآمدي است. خود ـ كارآمدي به عنوان يكي از پيش بين هاي قوي براي پيشرفت تحصيلي، انتخاب درس و تصميمات شغلي در تمام سطوح سني مطرح است(بندورا به نقل از بريتنر و پاجرز، 2006). خود کارآمدی به این عقیده اشاره دارد که فرد می تواند در یک موقعیت موفق باشد و نتایج مثبت ایجاد نماید(سانتراک، 2002). دانش آموزاني كه عقيده دارند مي توانند در تكاليف و فعّاليت هاي علوم موفق باشند، به احتمال زياد يك چنين تكاليف و فعّاليت هايي را انتخاب خواهند نمود و با موفقيت اين تكاليف را به پايان مي رسانند و هنگام رويارويي با مشكلات مقاومت خواهند كرد(بريتنر و پاجرز، 2006).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور نگرش به مدرسه نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 34سوال پرسشنامة نگرش به مدرسه می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

مؤلفه

ویژگی مورد سنجش تعدادسؤال شماره سؤال ها ضریب آلفای کرانباخ
اول نگرش نسبت به معلم و كلاس 7 1،7،11،12،13،25،28

93/0

دوم

انگيزش/ خود نظم دهی 9 6،8،18،20،24،26،27،29،30 89/0
سوم ‌نگرش نسبت به مدرسه 5 4،5،9،15،35

92/0

چهارم

ادراك خود تحصيلی 6 2،3،16،31،33،34 81/0
پنجم ارزش گذاري هدف‌ها 5 17،19،22،23،32

73/0

نگرش به مدرسه

نگرش نسبت به مدرسه: نگرش نسبت به مدرسه شامل علاقه و عاطفه دانش آموز نسبت به مدرسه است. پژوهش ها نشان می دهند که میزان انطباق فراگیران با تکالیف آموزشگاهی ارتباط زیادی با نحوه نگرش آنها به مدرسه دارد. همچنین هرچه دانش آموزان نگرش مثبت تری به مدرسه داشته باشند از اداراک تحصیلی بالاتری نیز برخوردار خواهند بود(لوئنگ و لوئنگ، 1992).

مک کوچ وسیگل(2003) خاطر نشان می سازند که فراگیران دارای پیشرفت تحصیلی ضعیف، نگرش های منفی نسبت به مدرسه دارند. نتایج پژوهش میجریبَنکس (1992) نیز نشان می دهد که چگونگی نگرش دانش آموزان به مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای ارتباط معنی داری است. دانش آموزانی که دارای پیشرفت تحصیلی بالا هستند در مدرسه به یادگیری علاقه مند هستند و نسبت به مدرسه نگرش مثبتی دارند.

  • رضایت از خرید
5

اطلاعات بیشتر

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه نگرش به مدرسه(مك كوچ؛2001)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *