پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین

پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین : پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 20 گویه و 2 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (به نظر من در حقوق کیفری و جزایی کشور، تدابیر مناسبی برای بازگرداندن مجرمین به جامعه اتخاذ شده است.) اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین را می­سنجد.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

 پرسشنامه استاندارد در این پژوهش منظور از اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین نمره ای است كه پاسخ دهنده­گان به سوالات 20 گویه ای اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین می­دهند.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

ردیف شاخص ها و متغیرها گویه ها تعداد گویه آلفای کرونباخ
1. باز اجتماعی کردن مجرمین 9-1 9 88/0
2.  

مجازات

حد 11-10 2 91/0
قصاص 13-12 2 78/0
دیه 16-14 3 82/0
تعزیرات 20-17 4 80/0
  تعداد کل گویه: 20 83.8/0

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده

 دانلود پرسشنامه اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (پاکی، 1396) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

 پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1392).  در پژوهش (پاکی، 1396)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای 70/0 به  دست آمده است.

نام متغیر ضریب آلفای کرونباخ
اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین 83/0

وقتی یک فرد به عنوان بزهکار مرتکب بزه و جرم می گردد، باید بررسی و کنکاش شود که بر اساس چه عامل یا عواملی دست به رفتار خلاف قانون زده است.شخصیت وی چگونه است و در چه محیطی اعم از خانواده و اجتماع پرورش یافته است بعد از اینکه جنبه های مختلف شخصیت بزهکار و حالت خطرناکی وی با استفاده از روش های علمی و تجربی یعنی انجام آزمایشات مختلف طبی، روان شناختی و آزمایشات روان پزشکی و مطالعات اجتماعی و محیطی مورد شناسایی قرار گرفت و علل و عوامل بزهکاری وی مشخص گردید، از شیوه ها و روش های مختلف به منظور اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن وی می توان استفاده کرد. این نوشتار به دنبال بیان راه کارهاى اصلاح مجرم و زمینه بازگشت وى به جامعه و سازگارى او مى باشد.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین”