پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی واحدی و همکاران(1387)

امتیاز: 0 از 0
5,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی واحدی و همکاران(1387)

پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی : پرسشنامه زیرجهت شناسایی نوآموزان داراي مشکلات پرخاشگري تهیه شده است.لطفاسوالات زیررابه دقت بخوانیدوآن تعدادرفتارهایی راکه تاکنون درکودك مشاهده نموده اید باعلامت دریکی ازستونهاي زیرمشخص نمایید.این اطلاعات صرفا به منظورکمک به کودکان عزیزجمع آوري میشود،خواهشمنداست باکمال اطمینان وصادقانه به سوالات پاسخ دهید،موفقیت اینکار به مساعدت شما بستگی دارد.امید است باشناسایی،آموزش وبکارگیري روشهاي علمی درکاهش وتعدیل این مشکلات گام مؤثري برداریم.


پرسشنامه استاندارد  توسط واحدی و همکاران(1387) طراحی و اعتباریابی شده است، این مقیاس یک پرسشنامه 43 سوالی با مقیاس رتبه بندی لیکرت، برای ارزیابی پرخاشگری جسمانی، رابطه ای و واکنشی – کلامی کودکان پیش دبستانی است. این پرسشنامه برای اولین بار در سال 1387 توسط واحدی، فتحی آذر، حسینی نسب و مقدم با بهره گیری از پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی شهیم(1385) و پرسشنامه پرخاشگری اهواز(1384) به منظور سنجش ابعاد مختلف پرخاشگری در کودکان سنین پیش دبستانی طراحی گردید. این پرسشنامه که توسط مربی یا والدین کودک تکمیل می گردد شامل یک نمره کلی و چهار زیر مقیاس: پرخاشگری کلامی – تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی – تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی می باشد، این پرسشنامه توسط ابراهیمی(1394) اعتباریابی شده است.

شیوه نمره گذاری

نمره دهی، این پرسشنامه در یک مقیاس لیکرتی 5 درجه ای اصلاً = 0 به ندرت = 1، یک بار در ماه = 2، یک بار در هفته = 3، اغلب روز ها = 4 می باشد که نمره هر زیر مقیاس از جمع نمره سوال های مربوطه و نمره کل از جمع تمامی زیر مقیاس ها حاصل می گردد. همچنین نقطه برش در انتخاب افراد پرخاشگر براساس این پرسشنامه، دو انحراف معیار بالاتر از میانگین است.


تعاریف عملیاتی

 دانلود پرسشنامه پرخاشگری: در این پژوهش نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی که برای اولین بار درسال(1387)توسط واحدی، فتحی آذر، حسینی نسب و مقدم طراحی گردیدکسب می کند یک نمره کلی و چهار خرده مقیاس پرخاشگری کلامی-تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی-تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی را می سنجد. همچنین نقطه برش درانتخاب افراد پرخاشگربراساس اين پرسشنامه، دوانحراف معياربالاتراز میانگین است.


روایی و پایایی

در مطالعه ابراهیمی(1394) برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است.  و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و مورد تایید قرار گرفت.

در پژوهش ابراهیمی(1394) ضریب اعتبار آلفای کرونباخ در کل مقیاس 98 درصد و در عامل های چهارگانه پرخاشگری کلامی – تهاجمی، فیزیکی- تهاجمی، رابطه ای و خشم تکانشی به ترتیب 92، 93، 88، 94 درصد به دست آمده است.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی واحدی و همکاران(1387)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *