پرسشنامه احساسات مثبت

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه احساسات مثبت

پرسشنامه احساسات مثبت :این پرسشنامه دارای 17 سوال برای اندازه گیری احساس های مثبت فرد نسبت به همسر خود است که در سال 1975 در کلینیک زوج درمانی دانشگاه ایالتی نیویورک ساخته شد .پرسشنامه استاندارد احساسات مثبت در دو بخش است.بخش اول شامل 8 سوال است و بخش دوم شامل 9 عبارت است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

عواطف مثبت به معنای یک احساس فردی در مورد همسر در جنبه هایی مانند دوستی ،روابط زناشویی ،درک ،صداقت،اعتماد،خوشایندی و لذت جنسی است(حیدری و همکاران،1383).

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه استاندارد بر اساس مقیاس لیکرت (خیلی منفی1؛ خیلی منفی،2؛ کمی منفی،3؛خنثی،4؛ کمی مثبت؛5؛ خیلی مثبت6؛ کاملا مثبت 7) می­باشد.

( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

کاملا مثبت خیلی مثبت کمی مثبت خنثی کمی منفی خیلی منفی کاملا منفی گزينه
7 6 5 4 3 2 1 امتياز

روایی و پایایی پرسشنامه

دانلود پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تاييد شده است.

پایایی این پرسشنامه توسط حیدری و همکاران (1384)  با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر

میزان آلفای کرونباخ

احساسات مثبت

89/0

منابع

حیدری ،محمود و همکاران(1384).رابطه باور های ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر،فصلنامه خانواده پژوهی،سال اول ،شماره 2

 

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه احساسات مثبت”