پرسشنامه ارزش ادراک شده برای مشتریان

9,900 تومان

پرسشنامه ارزش ادراک شده برای مشتریان توسط حاجی زاده در سال 1395 ساخته شده است ودارای 4 سوال در 1 بعد می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 881/0 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه ارزش ادراک شده برای مشتریان

پرسشنامه ارزش ادراک شده برای مشتریان توسط حاجی زاده در سال 1395 ساخته شده است ودارای 4 سوال در 1 بعد می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 881/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اهمیت ارزش ادراک شده در آثار متعددی در طول سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارائه بهترین ارزش ممکن به مشتریان بی شک امری مهم برای بنگاه های خرده فروشی موجپد در بازار رقابتی کنونی می باشد. شرکت هایی که توانایی تامین نیاز های مشتریان را با حداقل هزینه و امکانات مناسب دارند، از نظر مشتریان به مزیت رقابتی مهمی دست خواهند یافت. بنابراین، هم مدیران و هم محققین باید در مورد نحوه ارزیابی و تاکید مشتریان بر یک خدمت ارائه شده اهمیت قائل شوند. محققین معتقدند که ارزش ادراک شده مشتری امری ضروری برای سازمان ها بوده و بنابراین، در سال های اخیر، تبدیل به کانون توجه استراتژی های بازاریابی شده است. ( کاشفی و همکاران، ۱۳۹۳).

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات
ارزش ادراک شده برای مشتریان

1 تا 4

ارزش ادراک شده

ارزش درک شده مشتری: ارزشی است که مشتری با خرید یک محصول متوجه آن می شود و آن را درک می کند. او تفاوتی را بین مجموع مزایای به دست آمده  و هزینه ای که کرده است می یابد. این مساله، یعنی شناخت این تفاوت، با توجه به درک مشتری و هزینه هایی است که او برای آن پرداخت کرده است.منظور از ارزش مشتری درک شده در اینجا، رضایت حاصل از ارضای نیازهای یک مشتری بالقوه توسط یک محصول یا خدمات می باشد.

خب، بعد از این، مشتری دوباره همان محصول را خرید می کند، چرا که در می یابد که چیزی از این  محصول به دست می آورد. از این روست که بعضی بازاریابان در شعارهای خود، تحویل این نوع ارزش را به مشتری مورد تاکید قرار می دهند. به فرمول ساده زیر توجه نمایید:

ارزش درک شده توسط مشتری

ارزش درک شده توسط مشتری =مجموع هزینه های درک شده -مجموع مزایای درک شده

لطفا توجه داشته باشید که مزایا و هزینه ها، شامل مزایای احساسی و هزینه های احساسی نیز می شود. حال یک مثال در مورد ارزش مشتری درک شده ارائه می شود:

وقتی قرار است یک ماشین خریده شود، خریدار، واکنش های مثبت مورد انتظار از طرف خانواده و دوستان را نیز به عنوان بخشی از مزایا یا سود حاصل در نظر می آورد . مشتری یا خریدار ارزیابی می کند که آیا یک ماشین خاص می تواند برای آنها، هر آنچه را که از یک ماشین می خواهند، فراهم کند. همچنین او این سوال را دارد که آیا یک ماشین خاص راحتی و قابلیت استفاده را فراهم می کند؟

ارزش ادراك

خب حال به یک تعریف جامع توجه کنید:

ارزش ادراك شده به عنوان ارزیابی کلی مشتري از سودمندي کالا یا خدمت بر اساس برداشت از آنچه دریافت میشود و آنچه هزینه میشود تعریف شده است ارزش ادراك شده خود داراي ابعاد مختلفی از جمله ارزش مؤسسه، ارزش کارکنان، ارزش کیفیت، ارزش قیمت، ارزش عاطفی و ارزش اجتماعی است. زیتامل بیان میکند که ارزش ادراك شده، فردي و ذهنی است و به همین دلیل در بین مصرف  کنندگان متفاوت است.

علاوه بر این یک مشتري ممکن است که همان محصول را در شرایط دیگري به گونهاي دیگر ادراك کند باید توجه شود که ارزش ادراك شده صرفأ دریافت ارزش واقعی نیست بلکه آن چیزي است که مشتري برداشت میکند و این برداشت ممکن است با واقعیت متفاوت باشد. آنچه مشتري درك میکند در رفتار و عملکردش بسیار مؤثر است و در واقع شکل دهنده ي عملکردش میباشد. بنابراین توجه مؤسسات به ارزش ادراك شده – به دلیل تعیینکننده بودن در چگونگی عملکرد آنها و نقشی که این عملکرد در بقا و عدم بقاي مؤسسات دارد – حائز اهمیت می باشد.

پرسشنامه ارزش ادراک شده برای مشتریان توسط حاجی زاده در سال 1395 ساخته شده است ودارای 4 سوال در 1 بعد می باشدو در پرسش سنج قابل خرید و دانلود است.

پرسشنامه استاندارد

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه ارزش ادراک شده برای مشتریان”