پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران(2018)

امتیاز: 5 از 1
5,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه  تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران(2018)

پرسشنامه تاب آوری سازمانی : پرسشنامه تاب آوری سازمانی توسط پرایاگ و همکاران (2018) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 10 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه دو بعد تاب آوری برنامه ریزی شده و تاب آوری انطباقی را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط رستگار و همکاران (1398) اعتباریابی شده است.


ابعاد پرسشنامه تعداد سوالها شماره سوالها
تاب آوری برنامه ریزی شده 5 1 تا 5
تاب آوری انطباقی 5 6 تا 10

تعاریف نظری

پرسشنامه استاندارد تاب آوری سازمانی: تاب آوری به فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق و فراتر از جان سالم به دربردن از استرس و ناملایمات زندگی است. همچنین تاب آوری به معنای مهارت ها و خصوصیات وتوان مندی هایی تعریف می شود، که فرد را قادر می سازد با سختی ها، مشکلات و چالش ها سازگار شود. هر چند برخی از ویژگی های مرتبط  با تاب آوری را می توان یاد داد و تقویت نمود. با یک جمع بندی کلی می توان تاب آوری را شامل موارد زیر دانست : حفظ آرامش زیر فشار، انعطاف پذیری در مواجهه با موانع، اجتناب از راه برد های فرسایشی، حفظ خوش بینی و احساسات مثبت به هنگام دشواری و خلاص شدن از موانع درونی (آلورد[1] و همکاران، 2006).

تعاریف عملیاتی

تاب آوری سازمانی: تاب آوری نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران(2018) به دست می­آورد.

[1]. Alvord


برآورد روايي و پایایی پرسشنامه‌ها

دانلود پرسشنامه روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد.

در مطالعه مطالعه رستگار و همکاران(1398) روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه در پژوهش رستگار و همکاران(1398)

پرسشنامه ضريب پايايي (آلفای کرونباخ)
تاب آوری برنامه ریزی شده 84/0
تاب آوری انطباقی 82/0

دیدگاه‌ها (1)

1 دیدگاه برای پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران(2018)

  1. کاوه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.