پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی(1396)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر اساس مدل یاسین، داجانی و حسن در سال 2016 طراحی شده است دارای 14 سوال در1 مولفه می باشد.که خانم حسینی در سال 1396 استفاده نمود .و بر اساس طیف لیکرت(کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 775/0می باشد

توضیحات

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی(1396)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی بر اساس مدل یاسین، داجانی و حسن در سال 2016 طراحی شده است دارای 14 سوال در1 مولفه می باشد.که خانم حسینی در سال 1396 استفاده نمود .و بر اساس طیف لیکرت(کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 775/0می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد واژه ارزيابي عملکرد تعاريف بسياري ارائه شده است. به منظور درک صحيح هر پديده يا موضوع لازم است آن پديده تعريف تا برداشت و فهم مشترکي حاصل شود. موضوع ارزيابي عملکرد نيز از اين قاعده مستثني نيست. لازم به ذکر است با توجه به تشابه نسبي، مفهوم ارزيابي در بعد کارکنان، سپس در بعد استفاده از منابع و امکانات، و نهايتاً در قالب سازماني تعريف ‌گردد(بقایی و منصوری،1394).

ارزيابي عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص‌هاي کارايي بيان مي‌شود. اگر در ساده‌ترين تعريف، نسبت داده به ستاده را کارايي بدانيم، نظام ارزيابي عملکرد در واقع ميزان کارايي تصميمات مديريت در خصوص استفاده بهينه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار مي‌‌دهد(دانشفرد و همکاران،1394).

ارزيابي عملکرد در بعد سازماني معمولاً مترادف با اثربخشي فعاليتها است. منظور از اثربخشي ميزان دستيابي به اهداف و برنامه‌ها با ويژگي کارآ بودن فعاليت ها و عمليات است(ونس  و همکاران،2015).

به طور کلي ارزيابي عملکرد به فرآيند سنجش و اندازه‌گيري عملکرد دستگاهها در دوره‌هاي مشخص به گونه‌اي که انتظارات و شاخصهاي مورد قضاوت براي دستگاه ارزيابي شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق مي‌گردد.» (ابراهیم پور ،1391).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

عملکرد سازمانی:

به درجه ای از موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف تعیین شده اطلاق می شود. که در این پژوهش از طریق سه مولفه (1). کنترل هزینه ها، (2). تمایز و نوآوری و (3). کیفیت ادراک شده خدمات مورد سنجش قرار می گیرد(یاسین، داجانی و حسن، 2016).

مولفه های پرسشنامه :

متغییر ها

منابع سوالات
عملکرد سازمانی یاسین، داجانی و حسن (2016)

1-14

 

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی(1396)”