پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی ( کارل آلبرخت)

9,900 تومان

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت متشکل از 49 سوال و دارای هفت بعد چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی ( کارل آلبرخت)

پرسشنامه هوش سازمانی کارل آلبرخت متشکل از 49 سوال و دارای هفت بعد چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

هوش سازماني مفهومي جديد در عرصه متون سازمان و مديريت است. پيشينه موضوعي هوش سازماني به دهه 1990 بر مي گردد و ريشه هاي آن بايد در نظريه هاي مديريت دانش و يادگيري سازماني جستجوكرد ، اما سخن از هوش سازماني از سال 1992 به طور آشكار و صريح در مقاله اي كه ماتسودا با عنوان «هوش سازماني، اهميت آن به عنوان يك فرايند و فراورده» در كنفرانس بين المللي اقتصاد در توكيو منتشر كرد، مطرح شده است. در اینجا ضمن تشريح معنا و مفهوم هوش سازماني، فرايند هوش سازماني را متشكل از پنج عنصر و فراورده هوش سازماني در قالب طراحي شبكه هاي اطلاعاتي معرفي كرده است(سبزی،1391).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور هوش سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 49 گویه ای پرسشنامة هوش سازمانی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
چشم انداز راهبردی

1 تا 7

سرنوشت

8 تا 14
میل به تغیر

14 تا 21

روحیه

22 تا 28
توافق و اتحاد

29 تا 36

کاربرد دانش

37 تا 42
فشار عملکرد

43 تا 49

تاریخچه هوش سازمانی

هوش سازمانی (Organizational Intelligence) مفهومی جدید در عرصه متون سازمان و مدیریت است. پیشینه موضوعی هوش سازمانی به دهه 1990 بر می گردد و ریشه های آن باید در نظریه های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی جستجوكرد ، اما سخن از هوش سازمانی از سال 1992 به طور آشكار و صریح در مقاله ای كه ماتسودا با عنوان «هوش سازمانی، اهمیت آن به عنوان یك فرایند و فراورده» در كنفرانس بین المللی اقتصاد در توكیو منتشر كرد، مطرح شده است. در این مقاله ضمن تشریح معنا و مفهوم هوش سازمانی، فرایند هوش سازمانی را متشكل از پنج عنصر و فراورده هوش سازمانی در قالب طراحی شبكه های اطلاعاتی معرفی كرده است.
  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی ( کارل آلبرخت)”