پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی ویلیام(2006)

9,900 تومان

پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی توسط ویلیام و همکاران در سال 2006 ساخته شد.و دارای 17 سوال در 5 بعد می باشد.سوالات بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است (خیلی کم تا خیلی زیاد) و الفای کرونباخ به دست امده بالی 0/70 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی ویلیام(2006)

پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی توسط ویلیام و همکاران در سال 2006 ساخته شد.و دارای 17 سوال در 5 بعد می باشد.سوالات بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است (خیلی کم تا خیلی زیاد) و الفای کرونباخ به دست امده بالی 0/70 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد(اعرابی  و همکاران،1386).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد استراتژی روابط بین سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 17 گویه ای پرسشنامة استراتژی روابط بین سازمانی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

    سوالات
استراتژی‌های همزیستی (فعالیت‌های مستقیم با سازمانهای غیر رقیب)

1 تا 3

استراتژی‌های همزیستی (فعالیت‌های غیر مستقیم در جامعه)

4 تا 6
استراتژی‌های هم غذائی (فعالیت‌های مستقیم با رقباء)

7 تا 9

استراتژی‌های هم غذائی (فعالیت‌ها در گستره صنعت)

10 تا 12
اقتضائات محیطی

13 تا 17

تعریف چندلر از استراتژی:

آلفرد چندلر استاد دانشگاه هاروراد بود و در زمینه تاریخ بازرگانی تدریس و پژوهش می کرد. ایشان در اوایل دهه ۶۰ میلادی تعریفی از استراتژی ارائه داد که تاکنون همچنان مورد پذیرش محققان این حوزه است. چندلر استراتژی را این گونه تعریف کرد:

استراتژی عبارت است از تعیین آرمان ها و اهداف اساسی بلندمدت یک سازمان، اتخاذ مسیرهای اقدام و تخصیص منابع ضروری برای محقق کردن این اهداف (چندلر، ۱۹۶۲).

عناصر استراتژی:

از دیدگاه چندلر یک استراتژی سه عنصر کلیدی دارد:

۱- تعیین آرمان ها و اهداف بلندمدت

۲- اتخاذ مسیر اقدام

۳- تخصیص منابع

۱- اولاً استراتژی با تعیین آرمان ها و اهداف بلندمدت سازمان همراه است. پس اگر مدیر یا کارشناسی در سازمان ادعا کرد که ما استراتژی داریم باید بتواند به این سئوال پاسخ دهد که سازمانش قرار است طی پنج سال یا ده سال آینده (یا حتی بیشتر) به کجا برسد. اگر مدیران و کارکنان یک سازمان تصور کمابیش دقیقی از مقصد نداشته باشند فاقد استراتژی هستند.

۲- ثانیاً استراتژی با اتخاذ مسیر اقدام همراه است. یعنی مدیران و کارشناسان سازمان باید بدانند که چگونه قرار است به آرمان ها و اهداف بلندمدت خود دست پیدا کنند. به بیان دیگر از مسیر حرکت آگاه باشند و بدانند گام های رسیدن به هدف چه هستند.

۳- ثالثاً استراتژی با تخصیص منابع همراه است. یعنی پس از آن که فهمیدیم قرار است به کجا برویم و چگونه قرار است به مقصد برسیم، لازم است بدانیم که به وسایل و امکاناتی احتیاج داریم. این وسایل و امکانات همان منابع و قابلیت های سازمانی هستند. به چقدر پول احتیاج داریم؟ به چه تعداد نیروی انسانی و با چه مهارت هایی نیاز داریم؟ و …

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی ویلیام(2006)”