پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی(1396)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی توسط محقق در سال 1396ساخته شده است و دارای 8سوال در 2بعد(ارتباطات رسمی، ارتباطات غیر رسمی) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 855/. می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی

پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی توسط محقق در سال 1396ساخته شده است و دارای 8سوال در 2بعد(ارتباطات رسمی، ارتباطات غیر رسمی) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 855/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ارتباطات از عوامل بنیادی هویت سازمانی و به قول فیفنر   قلب تپنده و جوهره اصلی مدیریت است که از طریق آن فعالیت‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و کنترل توسط مدیریت انجام می‌شود. ارتباطات تبادل جریان «پیام» از یک نفر به نفر دیگر از طریق واسطه و به عبارتی عامل اطلاع‌رسانی و تفاهم بین عناصر انسانی می‌باشد. جان کاتر فرآیند ارتباطات را شامل سه عنصر فرستنده – پیام – گیرنده می‌داند. به عقیده وی در سازمانی که بین عناصر انسانی پدیده ارتباط برقرار نباشد، در هر نوع و شکلی از تعریف که می‌توان برای سازمان ارائه داد، معهذا سازمان به حساب نمی‌آید.ارتباطات در سازمان موجد قدرت و وسیله‌ای برای به کارگرفتن بهینه اختیارات قانونی و اداری و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازمانی می‌باشند. ارتباطات به عنوان «وسیله» اعمال قدرت و مجاری شبکه‌های سازمانی و قوانین مربوط، مسیری برای جریان آن می‌باشند. قدرت در سازمان از مجاری ارتباطی حرکت کرده و از طریق موقعیت‌های فراهم شده ناشی از جریانات ارتباطی، بدواً اعمال شده سپس گسترش یافته و نهایتا به متن سازمان اضافه و حفظ می‌شود .

ارتباطات سازمانی:

ارتباطات به آن دسته از رفتارهاي انسانی اطلاق می شود که منتج به پیام هایی میگردند  توسط یک یا چند نفر دریافت می شوند. (فرهنگی، ۱۳۹۲)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش ارتباطات سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 8 گویه ای پرسشنامة ارتباطات سازمانی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

  سوالات
ارتباطات رسمی

1 تا4

ارتباطات غیر  رسمی

5 تا 8

ارتباطات سازمانی

تعریف ارتباطات سازمانی نیازمند تعریف ” سازمان و ارتباطات” است. سازمان با مجموعه ای اجتماعی ( از گروه و یا مردم ) سر و کار دارد که در آن، فعالیت ها به منظور تحقق اهداف اعم از فردی و جمعی هماهنگ می شود (میلر و کاترین، 1386)

تعریف ارتباطات: به فرآیند تبادل اطلاعات و انتقال معانی به گونه ای که گیرنده همان را دریافت کند ارتباطات گفته می شود به تعبیر دیگر ارتباط همان انتقال معانی و مفهم مورد نظر، از فرستنده به گیرنده است. ارتباطات، انتقال و تبادل اطلاعات معانی و مفاهیم و احساس ها بین افراد در سازمان با واسطه و یا بلاواسطه.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی(1396)”