پرسشنامه استرس شغلی (الیوت؛1994)

امتیاز: 3 از 2
9,900 تومان
تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر
الفای کرونباخ
فرمت
تعداد صفحه

تعداد سوالات
تعریف عملیاتی
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
منبع
روایی پرسشنامه
سال انتشار میلادی

توضیحات

پرسشنامه استرس شغلی (الیوت؛1994)

پرسشنامه استرس شغلی توسط آر. اس. الیوت (1994) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان استرس در افراد بکار می رود.

تعریف مفهومی متغیر های پرسشنامه:

رندال در تعريف استرس شغلي، آن را عبارت از واكنش متقابل بين شرايط كار و ويژگي هاي فردي شاغل به گونه اي كه خواست هاي محيط كار و در نتيجه فشارهاي مرتبط با آن بيش از آن باشد كه فرد بتواند از عهده آن ها برآيد تعريف مي كند (دیوید، 1385).

بير و نيومن فشار شغلي را شرايطي مي دانند كه از تعامل بين اشخاص و شغل آ ن ها بر مي خيزد و همراه با تغييراتي در درون آن هاست كه آن ها را وادار به دور شدن از عملكرد عاديشان مي كند. كوپر معتقد است كه چون گروه بي شماري از مردم درگير كار در بيرون از خانه هستند لذا تحقيقات در زمينه استرس بايد بر روي استرس شغلي تمركز يابد (هارتوپ، 1983).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظورپرسشنامه استاندارد  استرس شغلی الیوت نمره ای است كه پاسخ دهنده­گان به سوالات 22 گویه ای استرس شغلی الیوت می­دهند.

استرس شغلی

استرس یک واکنش فیزیولوژیکی (جسمانی) و روانی است که در هنگام احساس عدم توازن میان سطح تقاضاهایی که از افراد می شود و توانایی و ظرفيت آنان در بر آورد ساختن اين تقاضاها روي مي دهد (کران ول، 1373).

محروم شدن از تمايلات شخصي و عدم موفقيت در زندگي روزمره را استرس يا هيجان گويند و اگر بر آورده شدن احتياجات شخصي به مانع برخورد نمايد استرس يا فشار روحي به وجود مي آيد (صانعی، 1383).

استرس عبارت است از هر نوع رويدادي كه چه از لحاظ ذهني و چه از لحاظ جسمي، فشاري بر بدن شما وارد آورد (گلمیچ، 1375).

كواتنز، گرانبرك و بوم استرس را اين گونه تعريف كرده اند: استرس به موقعيت دروني فردي اطلاق مي گردد كه تهديدي را نسبت به وضعيت جسمي و يا آرامش رواني خود احساس كرده باشد. درك عدم تعادل در اين مكانيزم به واكنش هاي ناشي از استرس مي انجامد كه مي تواند فيزيولوژيكي يا رفتاري باشد (حسن زاده، 1387).

ارنولد و فلدمن (1989) فشار عصبي شغلي را واكنش هاي افراد نسبت به عوامل جديد يا تهديد كننده در محيط هاي كارشان تعريف مي كنند (نایک، 1383).

 • رضایت از خرید
5

دیدگاه‌ها (4)

2 دیدگاه برای پرسشنامه استرس شغلی (الیوت؛1994)

 1. سمیه

  عالی

  • farhad

   سپاس از اینکه ما را انتخاب کردید

 2. سمیه

  خوب

  • farhad

   ممنون

 • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
 • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
دیدگاه خود را بنویسید