پرسشنامه مزاج کودکی میانه (MCTQ)

امتیاز: 0 از 0
6,400 تومان

توضیحات

پرسشنامه مزاج کودکی میانه (MCTQ)

پرسشنامه مزاج کودکی میانه : کری (2000) پرسشنامه مزاج کودکی میانه (MCTQ) را بکار برد که دارای 9 عامل و 99 گویه می باشد. آلفای کرونباخ هر عامل به ترتیب: فعالیت 86/0، فعالیت پیش بینی 74/0، نزدیک شدن یا کناره گیری از محرک های جدید 87/0، سازگاری 79/0، شدت بیان خلق 83/0، کیفیت خلق غالب 81/0، ثبات فراخنای توجه 85/0، حواسپرتی 74/0 و آستانه حسی 71/0 می باشد. این پرسشنامه دارای فرم موازی نیز می باشد که شامل 9 سوال بوده و هر سوال آن در ارتباط با 9 عامل پرسشنامه کودکی میانه طراحی شده است. درجه بندی گویه ها در هر 2 فرم عبارتند از: 1- بسیار، 2- تا حدی ، 3- اصلا.

هنجاریابی پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد به منظور هنجاریابی پرسشنامه مزاج کودکی میانه (یزدخواستی، جواهری و عریضی، 1388) 1000نفر از دانش آموزان 8 تا 12 ساله مدارس ابتدایی عادی دولتی نواحی پنجگانه شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند.از هر ناحیه 200 نفربه طور تصادفی انتخاب شدند که 100 نفر از آنها از یک دبستان دخترانه و 100 نفر دیگر از یک دبستان پسرانه بودند. در هر دبستان، 20 نفر از هر مقطع تحصیلی ( اول تا پنجم) به طور تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری اطلاعات پرسشنامه مزاجی کودکی میانه (MCTQ) بود که توسط کری (2000) ساخته شد. این پرسشنامه شامل 99 گویه می باشد که در تحقیق حاضر چند  سوال مربوط به ویژگی دموگرافیک به آن افزوده شد. ویژگی های دموگرافیک شامل: سن بین 8 تا 12 سال، جنسیت، معدل بین حداقل 12 تا حداکثر 20، درآمد والدین بین حداقل 100 هزار تومان تا بالای 1 میلیون و تحصیلات والدین بین زیر دیپلم تا بالای دیپلم بود. این پرسشنامه توسط والدین کودکان فوق الذکر کامل گردید.

از 9 عامل این پرسشنامه 2 عامل ( ناسازگاری و کیفیت خلق غالب) به دلیل آلفای بالا با حذف سوال کنار گذاشته شدند و متعاقبا دو پرسش از نه پرسش فرم موازی که در ارتباط با دو عامل فوق طراحی شده بودند حذف گردیدند. آلفای سازگاری 23/0 بدست آمد که در پرسشنامه MCTQ اصلی این مقدار79/0 بود.آلفای کیفیت خلق غالب 35/0 شد که در پرسشنامه اصلی این مقدار81/0 بدست آمده است.آلفای کل پرسشنامه MCTQ در ایران 82/0 شد که در پرسشنامه اصلی این مقدار 82/0 می باشد. (جدول1).

ضرایب آلفا

جدول1. ضرایب آلفا، گاتمن و اسپیرمن – براون جهت سنجش پایایی پرسشنامه

شاخص های آماری ضریب آلفا ضریب گاتمن ضریب اسپیرمن- براون
سطح فعالیت 53/0 44/0 44/0
ریتم دار بودن 47/0 47/0 47/0
نزدیک شدن یا کناره جوئی از محرک های جدید 65/0 64/0 66/0
نیرومندی (شور و هیجان) 53/0 53/0 53/0
ثبات (پشتکار) / فراخنای توجه 45/0 45/0 45/0
حواسپرتی 73/0 73/0 73/0
آستانه حسی 82/0 53/0 53/0

دانلود پرسشنامه به منظور تعیین پایایی فرم های همتا در این پرسشنامه پایایی هفت عامل مزاج با هفت پرسش فرم موازی ارائه شده در فرم اصلی محاسبه گردید. بیشترین پایایی مشاهده شده مربوط به هر عامل مزاج و سوال مربوط به آن در فرم موازی بود که به ترتیب همبستگی عامل سطح فعالیت با سوال یک فرم موازی 58/0 ،عامل پیش بینی پذیری با سوال دو فرم موازی 49/0، عامل نزدیکی یا کناره گیری از محرک های جدید با سوال سه فرم موازی 52/0، عامل شدت بیان خلق با سوال چهار فرم موازی 41/0، عامل ثبات فراخنای توجه با سوال پنج فرم موازی 43/0، عامل حواس پرتی با سوال شش فرم موازی 40/. و عامل آستانه حسی با سوال هفت فرم موازی 38/0 است. (جدول 2).

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه مزاج کودکی میانه (MCTQ)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *