سنجش ادراك خويشتن ( SMSP )

امتیاز: 0 از 0
6,000 تومان

توضیحات

سنجش ادراك خويشتن ( SMSP )

سنجش ادراك خويشتن : اي. ال . شوستروم در 1962 پرسشنامه تعيين موقعيت شخص را تهيه كرد ( خدمات آزمون آموزشي وصنعتي سان ديگو، آمريكا ) كه داراي 150 سئوال و 10 مقياس فرعي است. تركيب دو مقياس يعني حرمت نفس(2) و خويشتن پذيري(3) با 40 سئوال ادراك خويشتن را اندازه مي گيرد.

پرسشنامه مقياس هاي اندازه گيري حرمت نفس و خويشتن پذيري از پرسشنامه Pio (4) استخراج شده اند. وقتي اين دو مقياس با هم تركيب شوند ادراك خويشتن را اندازه گيري مي كنند.

حرمت نفس ( Sr )

حرمت نفس تاييد خود به دليل لياقت يا قوت است. شامل 16 سئوال است و در هر سئوال دو انتخاب داده شده، كه يكي از آنها بايد انتخاب شود.

مقياس خويشتن پذيري ( Sa )

 پرسشنامه استاندارد اين مقياس تاييد يا پذيرش خود را با وجود ضعف ها يا كاستي هاي اندازه مي گيرد. داراي 26 سئوال است. پاسخگو بايد يكي از دو انتخاب را علامت بزند.

نمره بالا در مقياس خويشتن پذيري پذيرش ضعف ها يا كاستي ها را نشان مي دهد. نمره پائين نشان دهنده ناتواني در پذيرش ضعف هاي خود است. نيل به خويشتن پذيري مشكل تر از نيل به حرمت نفس است.

ادراك خويشتن

تفسير همزمان مقياس هاي خويشتن پذيري وحرمت نفس را مي توان انعكاسي از قلمرو عمومي ادراك خويشتن ( Sp ) دانست.

سئوالات پرسشنامه تعيين موقعيت شخص به صورت مثبت ومنفي بيان شده اند.بسياري از محققان فرض مي كنند كه خواننده،” متضاد” معني سئوال مورد نظر را مي داند كه به طور ضمني در سئوال مطرح گرديده است ولي بسياري اوقات يك كلمه داراي چندين معناي معادل است، كه بستگي به موقعيت خاص كاربرد آن كلمه دارد.

 

اعتبار

دانلود پرسشنامه براي اعتبار سنجي اين آزمون مطالعه اعتبار همزمان با POI و آزمون شخصيت انجام گرفت. برخي از مطالعاتي كه به ادراك خويشتن مربوط است در اينجا ذكر مي شود.

نپ(1) 1965 ساخت شخصيت عصبي را با POI گزارش كرد. پرسشنامه شخصيتي آيزنك ( EPI ) و POI بر روي نمونه اي از 136 دانشجوي دوره كارشناسي اجرا شد. آزمودني ها بر مبناي نمرات عصبي بودن به دو گروه با عصبيت بالا و پائين تقسيم شدند. عصبيت با حرمت نفس همبستگي منفي و قابل ملاحظه اي داشت. حرمت نفس با برون گرايي همبستگي داشت. خويشتن پذيري با عصبيت همبستگي منفي وبا برون گرايي همبستگي مثبت داشت اما اين همبستگي ها پائين بود. هر دو مقياس قادر به تميز بين گروه هاي عصبي سطح بالا و پائين بود. نمرات هر مقياس در گروه هايي با عصبيت بيشتر در سطح پائين بودند.

در يك مطالعه توسط داندس(1) ( 1966 ) با معلمان ( 128=  N ) POI همراه با چند ابزار ديگر سنجش يعني پرسشنامه نگرش معلمان مينه سوتا ( MTAI ). مقياس F كاليفرنيا، مقياس خشك انديشي (2 ) و پرسشنامه نظرات راجع به موضوعات آموزشي ( مقياس I-C ) برسنجش آزاد انديشي(3) به كار رفت. در عين اينكه اين مقياس ها با MTAI  و مقياس I-C همبستگي مثبت داشتند با مقياس هاي خشك انديشي و مقياس F همبستگي منفي دارند.

3– Self  – Acceptance                                                                 4 –Personal   Orientation   Inventoty

1- K napp

1– Dandes                                                                              2- Dogmatism

3- Liberalism

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سنجش ادراك خويشتن ( SMSP )”