فصل دوم پایان نامه استراتژی یادگیری

18,900 تومان

توضیحات

فصل دوم پایان نامه استراتژی یادگیری(مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

فصل دوم پایان نامه استراتژی یادگیری:در جهان رقابتي امروز، سازماني شانس بقا دارد كه بتواند خود را پيوسته با تغييرات محيطي پيرامون خود وفق دهد. تغييرات محيطي، سازما نها را وادار ساخته تا پيوسته به منظور سازگاري با محيط خود، به دنبال بهترين راه كارها و رويه ها باشند و بدين ترتيب به مزيت رقابتي دست يابند بنابراين يكي از راه هاي كسب مزيت رقابتي پايدار، تأكيد بر يادگيري مستمر كاركنان به منظور نيل به اهداف سازماني با حداكثر اثر بخشي است .

منابع جدید اضافه شد!

2018-2019-2020

1396-1397-1398


فصل دوم پایان نامه استراتژی یادگیری

مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی داردبه شیوه  (APA)

تعداد صفحات:28


فهرست

2-2 استراتژی یادگیری.. 1

2-2-1- مفهوم یادگیری.. 3

2-2-2- سطوح یادگیری.. 6

2-2-3- استراتژی های توسعه یادگیری.. 16

2-2-4- اهداف استراتژی یادگیری.. 20

2-2-5- تعیین استراتژی یادگیری.. 20

2-2-6- انتخاب استراتژی یادگیری.. 22

2-2-7- اجراي استراتژی يادگيري.. 23

2-2-8- مروری بر مکتب استراتژی یادگیری.. 24

2-2-9- استراتژی یادگیری   در مقابل تدوین استراتژی.. 24

2-2-10- استراتژی غیر منتظره یادگیری.. 24

2-2-11- یادگیری استراتژی در سازمان حرفه ای.. 25

2-2-12- فرضیات مکتب استراتژی یادگیری.. 25

منابع….28


بخشی از فصل دوم پایان نامه

در جهان رقابتي امروز، سازماني شانس بقا دارد كه بتواند خود را پيوسته با تغييرات محيطي پيرامون خود وفق دهد. تغييرات محيطي، سازما نها را وادار ساخته تا پيوسته به منظور سازگاري با محيط خود، به دنبال بهترين راه كارها و رويه ها باشند و بدين ترتيب به مزيت رقابتي دست يابند بنابراين يكي از راه هاي كسب مزيت رقابتي پايدار، تأكيد بر يادگيري مستمر كاركنان به منظور نيل به اهداف سازماني با حداكثر اثر بخشي است . مسلماً محيط متغير امروز، به سازما ن ها اجازه نخواهد داد كه در مقابل فشارهاي ناشي از مهارت ها، توانايي ها و فناوري هاي رقباء به صورت سنتي و هميشگي اداره شوند. بستر سازي، زمينه سازي يادگيري و آموزشي سريعتر از رقباء مي­تواند به سازمان ها كمك كند تا نسبت به رقبا سريعتر و بهتر گام بردارد؛ بنابراين گرايش به سمت يادگيري فردي و سازماني، اساس بقاء و بهبود عملكرد سازماني است(ولی‌پور ؛1398).

كاملترين تأثير يادگيري بر زندگي را مي­توان در ادبيات فارسي و در مصرع آشنايي كه بي شك هر ايراني بار ها آن را شنيده است، جستجو كرد توانا بود هر كه دانا بود، يادگيري امر ساده اي نيست، با اين حال تلاش
سازمان ها براي سفر موفقيت آميز به ماوراء ، شرايط موجود يادگيري سازماني را به يك هنجار و يك ضرورت تبديل كرده است. بي گمان اگر به افراد فرصت داده شود، آنان قادر خواهند بود كه فارغ از سطح سازماني خود يك كار خوب انجام دهند. اين فرصت زماني به افراد داده مي شود كه سازمان (اعم از دولتي، صنعتي و بازرگاني) براي كاركنان خود امكان افزايش دانش، بهبود مهارت و تغيير رفتار مطلوب را فراهم آورد . به اين ترتيب از سويي سازمان به كارايي بالاتري دست مي­يابد و از سوي ديگر شخص در انجام جريان امور و وظائف شغلي خود پيشرفت مي­نمايد(الوانی،1387).

در عصر حاضر كه عصر دانايي ناميده مي­شود، سازمان ها شاهد محيط هايي هستند كه روز به روز پوياتر و چالش بر انگيزتر ميشوند . تغيير و تحول جزء لاينفك دنياي امروز است، به عبارت ديگر تنها جزء ثابت تغيير است .سازمان ها با ساختارهاي بزرگ، سنتي و غير منعطف، ديگر قادر به ادامه حيات در چنين محيط هايي نخواهد بود و در دنياي پررقابت امروز بايد يا تغيير ساختار دهند يا خود را به ابزارهايي جهت سازگاري با اين تغييرات و كنترل آنها مجهز سازند . امروزه به سرمايه هاي نامشهود و معنوي كه همان دانش ناميده مي­شود به عنوان يك عامل مهم و حياتي مي­نگرند .به بيان ديگر سازما ن هايي در برابر تغييرات و تحولات موفق و پيروز خواهند بود كه بتوانند سرمايه نامشهود و معنوي (دانش)خود را بهبود و توسعه بخشند، اما در اين ميان نكته قابل توجه اين است كه حصول دانش و دست يابي به اندوخته هاي دانش سازمان، بدون يادگيري ممكن
نمي­باشد .يادگيري دستيابي به كليه دارايي هاي دانشي و در نتيجه سرمايه نامشهود مي­باشد(پیرن و همکاران،1381).

  • رضایت از خرید
5

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فصل دوم پایان نامه استراتژی یادگیری”