پرسشنامه استرس شغلي راس و آلتمایر (1377)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه استرس شغلي راس و آلتمایر (1377)

 

پرسشنامه استرس شغلي:

پرسشنامه استرس شغلي براساس مدل راس و التماير ساخته شده که شامل 23 سوال می باشد.

اين پرسشنامه داراي سه بعد استرس رفتاري، استرس جسمي و استرس رواني است که سؤال‎های 1تا8 مربوط به بعد استرس رفتاري، سؤال‎های 9 تا 16 مربوط به بعد استرس جسمي و سؤال‎های 17 تا 23 مربوط به بعد استرس رواني مي‎باشد.

پاسخ به هر يک از سؤال‎ها براساس مقیاس لیکرت، در يک طيف 5 گزينه‎اي بصورت کاملاً موافقم ، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم مشخص شده است. امتيازات به ترتيب گزينه‎ها از 1 تا 5 در نظر گرفته شده است.

پرسشنامه استاندارد امتيازبندی سؤال‎های استرس شغلي و مؤلفه‎های آن

مؤلفه ها نمره

شماره سؤالها

1 2 3 4 5
استرس رفتاري 8-1 كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم
استرس جسمي 16-9 كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم
استرس رواني 23-17 كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم

 دانلود پرسشنامه

مقياس نتيجه گيری سؤالاهای استرس شغلي

نحوه  نمره گذاري خيلي زياد زياد متوسط کم خيلي کم
گزينه هاي پرسش نامه استرس شغلي كاملا موافقم موافقم نظري ندارم مخالفم كاملا مخالفم
امتيازبندي نمرات 115-6/96 6/96-2/78 2/78-8/59 8/59-4/41 4/41-23
ميانگين 5-2/4 2/4-4/3 4/3- 6/2 6/2- 8/1 8/1-1

مقياس نتيجه گيری استرس رفتاری

نحوه نمره گذاری خيلی زياد زياد متوسط کم خيلی کم
امتيازبندی نمرات 40-35 34-28 27-21 20-14 13-8

مقياس نتيجه گيری استرس جسمانی

نحوه نمره گذاری خيلی زياد زياد متوسط کم خيلی کم
امتيازبندی نمرات 40-35 34-28 27-21 20-14 13-8

مقياس نتيجه گيری استرس روانی

نحوه نمره گذاری خيلی زياد زياد متوسط کم خيلی کم
امتيازبندی نمرات 35-30 29-24 23-19 18-13 12-7

 

روايي و پايايی

امجدی (1384) روايي پرسشنامه استرس شغلي را 91/0 و  پايايی آن را 86/0 ذکر کرده است.


برخی معتقدند که تفاوت‌های فردی، مانند شخصیت و مهارت تحمل، مهم‌ترین عوامل در پیش‌بینی این مسئله هستند که آیا برخی شرایط کاری خاص موجب استرس می‌شود یا خیر. چیزی که برای یک فرد استرس‌زاست، شاید برای فرد دیگری آزاردهنده نباشد. این باور حاکی از آن است که شیوه‌های پیشگیری از ایجاد استرس شغلی، باید روی کارمندان و راه‌های کمک به آنها برای تحمل شرایط کاری دشوار متمرکز باشند.

تفاوت‌های فردی مهم هستند، اما شواهد علمی نشان می‌دهند که شرایط کاری خاص برای اغلب مردم استرس‌زا هستند. پراسترس‌ترین شرایط کاری آنهایی هستند که در آن کارمندان در شرایطی که توقعات زیادی از آنها می‌رود، احساس ناتوانی می‌کنند.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استرس شغلي راس و آلتمایر (1377)”