پرسشنامه استرس شغلی (هلریگل و اسلوکام؛2000)

9,900 تومان

پرسشنامه استرس شغلی (هلریگل و اسلوکام؛2000) توسط هلریگل و اسلوکام ساخته شده است 10 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد محیط فیزیکی، ابهام نقش و تضاد نقش را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط زارعی رباط(1393) اعتباریابی شده است. و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استرس شغلی (هلریگل و اسلوکام؛2000)

پرسشنامه استرس شغلی (هلریگل و اسلوکام؛2000) توسط هلریگل و اسلوکام ساخته شده است 10 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد محیط فیزیکی، ابهام نقش و تضاد نقش را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط زارعی رباط(1393) اعتباریابی شده است. و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

استرس شغلی: استرس به معنی تحت فشار روانی قرار گرفتن تعریف شده است. استرس واکنش بدنی ، ذهنی و شیمیایی بدن در برابر رویدادهایی است که موجب ترس ، هیجان ، دست پاچگی، احساس خطر یا خشم می شوند.(زارعی رباط، 1393)  استرس شغلی را برانگیختگی ذهنی و  بدنی می دانند که حاصل شرایط فیزیکی یا روان شناختی مرتبط با شغل است(خورشیدی، 1391). منظور از استرس شغلی در این پژوهش ،سه نوع استرس موجود در محیط کار به نام های استرس محیط فیزیکی ، استرس ابهام نقش و استرس تضاد نقش مطرح شده توسط هلریگل و اسلوکام می باشد.(مقیمی ،1368)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی: نمره ای است که بر اساس پاسخ به سوالات پرسشنامه استاندارد استرس شغلی هلریگل و اسلوکام (2000) کسب خواهد شد.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه دانلود پرسشنامه

منبع سوالات
محیط فیزیکی هلریگل و اسلوکام(2000)

1-3

ابهام نقش

هلریگل و اسلوکام(2000) 4-7
تضاد نقش هلریگل و اسلوکام(2000)

8-10

استرس شغلی

مفهوم استرس شغلی غالبا با چالش اشتباه گرفته می‌شود، اما این مفاهیم یکسان نیستند. چالش به لحاظ فیزیکی و روانی انرژی‌بخش است و به افراد انگیزه می‌دهد تا مهارت‌های جدیدی را بیاموزند و در شغل‌شان استاد شوند. وقتی افراد بر چالشی غلبه می‌کنند، احساس رضایت دارند و این احساس برای کار سالم و ثمربخش مهم است. وقتی می‌گویند: «کمی استرس برایت خوب است»، غالبا منظورشان چالش است.

دیدگاهِ مبتنی بر تجربه و تحقیق NIOSH از این قرار است که در معرض شرایط کاری پراسترس بودن (استرس‌زاهای شغلی)، تأثیر مستقیمی بر امنیت و سلامت کارگر دارد، اما عوامل فردی و دیگر عوامل موقعیتی هم می‌توانند در این میان مداخله کنند تا این تأثیر را قوی‌تر یا ضعیف‌تر سازند. برخی عوامل فردی و موقعیتی که می‌توانند تأثیرات شرایط کاری پراسترس را کاهش دهند، عبارتند از: تعادل میان کار و زندگی خانوادگی یا فردی، شبکه‌ی حمایتی شامل دوستان و همکاران و داشتن نگرشی آرام و مثبت.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استرس شغلی (هلریگل و اسلوکام؛2000)”