پرسشنامه استعداد خستگی شغلی (ودانوويچ و کاس ؛1990)

9,900 تومان

پرسشنامه استعداد خستگی شغلی (ودانوويچ و کاس ؛1990) توسط ودانوويچ و کاس ساخته شده است که از28 سوال در 5 مولفه(محركهاي بيروني، محركهاي دروني، واكنش عاطفي، ادراك زمان و بي قراري) تشکیل شده است که بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (کامل مخالفم تا کاملا موافقم)نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استعداد خستگی شغلی (ودانوويچ و کاس ؛1990)

پرسشنامه استعداد خستگی شغلی (ودانوويچ و کاس ؛1990) توسط ودانوويچ و کاس ساخته شده است که از28 سوال در 5 مولفه(محركهاي بيروني، محركهاي دروني، واكنش عاطفي، ادراك زمان و بي قراري) تشکیل شده است که بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (کامل مخالفم تا کاملا موافقم)نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد خستگی شغلی : احساسات نسبتاً پایدار از فقدان علاقه و دشواری در تمرکز بر فعالیت های در دست اقدام تعریف  می شود. این احساسات باعث می شود تا فرد برای حفظ یا بازگشت توجه تلاش خود آگاهانه زیادی را از خود نشان دهد (فیشر، 46:1993).

استعداد خستگی شغلی : سه نوع خستگي وجود دارد كه هر سه مشكلاتي از توجه رادر بر مي گيرد.آنها شامل زماني است  كه آدمي از مشغول شدن به فعاليتي كه مي خواهد باز داشته مي شود،زمانيكه مجبوراست كاري را كه نمي خواهد انجام دهد،يا زمانيكه بدون هيچ دليلي حقيقتا قادر به انجام كاري نيست ،استعداد خستگي شغلي يك گرايش به تجربه خستگي در همه حالات مذكور است(چين وهمكاران، 578 :2006).

محرک بیرونی :محركي كه بوسيله عوامل خارج از فرد وخارج از كاري كه انجام مي گيرد برانگيخته شود(دوري ،35:1982).

محرک  درونی : عوامل يا تقويت كننده هاي دروني آنهايي هستند كه كنترل آنها در دست خود فرد است واز احساس رضايت حاصل از كسب توفيق در رسيدن به هدف ناشي مي شود(هيل و پركينز ،16:1985).

واکنش عاطفی: نگرانی، بی علاقگی، احساس تکراری بودن فعالیتها و تکالیف، عدم برانگیختگی تعریف پذیری از جمله واکنشهای عاطفی می باشد(گیامبرا ، 69:1998).

ادراک زمان: به نحوه استفاده افراد از زمان بر می گردد (تولار ، 45:1989).

بی قراری: سنجش صبر تحمل افراد در مقابل موقعتیهایی که مستلزم صبر است (لی ، 15:1986).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

استعداد خستگی شغلی: برای بررسی وضعیت استعداد خستگی شغلی از پرسشنامه 28 سوالي توسط وادانودیچ وکاس ساخته شده استفاده مي گردد. این پرسشنامه پنج حیطه خستگی شغلی یعنی محركهاي بیرونی، محركهاي درونی، واکنش های عاطفی، ادراک زمان و بی قراری را می سنجد.پاسخي كه آزمودنيها در مقياس ليكرت به اين پرسشنامه ميدهند، ميزان استعداد خستگي شغلي كاركنان را نشان مي دهد.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه

منبع

سوالات

محركهاي بيروني

(ودانوويچ و کاس ؛1990)

1-6

محركهاي درونی

(ودانوويچ و کاس ؛1990) 7-13
واكنش عاطفي (ودانوويچ و کاس ؛1990)

19-14

ادراك زمان

(ودانوويچ و کاس ؛1990) 20-24
بي قراري (ودانوويچ و کاس ؛1990)

25-28

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه

منبع

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استعداد خستگی شغلی (ودانوويچ و کاس ؛1990)”