پرسشنامه ارتباطات درون سازمانی(هادیگل، 1394).

9,900 تومان

پرسشنامه ارتباطات درون سازمانی توسط هادیگل در سال 1394 ساخته شد.ودارای 14 سوال در 3 مولفه می باشد. و بر اساس طیف لیکرت (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره گذاری شده است  و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 0/70 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه ارتباطات درون سازمانی(هادیگل، 1394).

پرسشنامه ارتباطات درون سازمانی توسط هادیگل در سال 1394 ساخته شد.ودارای 14 سوال در 3 مولفه می باشد. و بر اساس طیف لیکرت (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره گذاری شده است  و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 0/70 می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

ارتباطات درون سازمانی: فرآيندي كه در آن اطلاعات قابل فهم، توسط دو يا چند نفر، با هدف ايجاد انگيزه يا تأثير بر روي رفتار، رد و بدل مي‌شود(بالارد و سیبولد ، 2004: 38؛ به نقل از هادیگل، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

منظور از ارتباطات سازمانی در پژوهش حاضر بررسی ارتباطات بین کارکنان، مشارکت و هماهنگی است که مورد بررسی قرار می گیرند.

مولفه های پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه

سوالات
هماهنگی

1 تا 8

مشارکت

9 تا 11
ارتباطات

12 تا 14

ارتباطات درون سازمانی

روابط‌عمومی به‌عنوان حرفه‌ای که مدیریت فرایندهای ارتباطات راهبردی بین سازمان و ذی نفعان را بر‌عهده دارد، با دو گروه ذی نفع متفاوت روبه‌روست که باید برای هریک از آن‌ها اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های مشخصی را درنظر بگیرد.
ذی نفعان درونی، عوامل سیاست‌گذار و اجرایی سازمان به‌شمار می‌آیند که فعالیت‌هایشان به‌طورمستقیم برای بهره‌مندی ذی نفعان برون‌سازمانی انجام می‌شود. به‌همین‌سیاق، رضایت ذی نفعان برون‌سازمانی، سرمایه اصلی حیات سازمان و ذی نفعان درونی آن است.
مدیران و کارکنان در درون سازمان، نه‌تنها به تولید کالا و خدمات می‌پردازند، بلکه به‌صورت خواسته یا ناخواسته، سفیران معنایی آن به‌شمار می‌آیند.

رفتارها و عملکرد مدیران و کارکنان در درون، پژواک باورهایشان نسبت‌ به سازمان متبوعه و اراده‌شان برای جلب رضایت مشتریان است.

ازسوی‌دیگر، التزام عملی مدیران و کارکنان به سازمان در استفاده آشکار آنان از محصولات تولیدی در مناسبات اجتماعی تبلور یافته و در افکار عمومی انعکاس می‌یابد. حال، پرسش اساسی این است که ارتباطات درون‌سازمانی چه ابعاد، نقش‌ها و وظایفی را دربرمی‌گیرد.

ارتباطات درون سازمانی

به‌طورکلی، نقش‌های اطلاع‌رسانی، اقناع‌گری، انطباق‌سازمانی، مهندسی‌رضایت، تبلیغ‌گری، شهرت‌آفرینی، شفاف‌سازی، تفسیر، آموزش، نمادسازی و معناسازی در روابط انسانی‌ـ‌سازمانی و سرانجام مدیریت بحران برای روابط‌عمومی درنظرگرفته‌شده که تشریح همه آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد و تنها برخی از موارد، شرح داده‌خواهدشد.

تدوین راهبرد مناسبات داخلی مبتنی‌بر تعامل، منافع و درک مشترک از یکدیگر(باتوجه به ضعف و قوت درونی و فرصت و تهدید بیرونی) یک وظیفه کلیدی در ارتباطات درون‌سازمانی است. براساس این وظیفه، روابط‌عمومی باید ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و منابع‌انسانی، امکانات، قابلیت‌ها و سرمایه‌های مادی و معنوی، فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به گسترش مناسبات را شناسایی کرده و از آن‌ها برای پیشبرد اهداف سازمانی، انسجام و زمینه‌سازی برای هم‌افزایی کوشش‌های مدیران و کارکنان استفاده کند. روابط رضایت‌آمیز میان مدیران و کارکنان می‌تواند به وضعیتی بینجامد که همه کوشش‌ها در راستای موفقیت سازمان به‌منصه ظهوربرسد

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه ارتباطات درون سازمانی(هادیگل، 1394).”