پرسشنامه  استاندارد انگيزه پيشرفت هرمنس (مقیمی،1390)

9,900 تومان

پرسشنامه  استاندارد انگيزه پيشرفت  توسط هرمنس درسال 1970 طراحی شد.طی تغیرات انجام شده 21 سوال طراحی شد.

توضیحات

پرسشنامه  استاندارد انگيزه پيشرفت هرمنس (مقیمی،1390)

پرسشنامه استاندارد انگيزه پيشرفت  توسط هرمنس درسال 1970 طراحی شد.طی تغیرات انجام شده 21 سوال طراحی شد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

یکی از رایج ترین پرسشنامه استاندارد های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت، این پرسشنامه را ساخته است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از انگيزه پيشرفت  نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 21 گویه ای پرسشنامة انگيزه پيشرفت  می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه انگيزه پيشرفت   تک مولفه ای می باشد.

تعریف انگیزش شغلی

نگرش کلی فرد نسبت به شغل خود است.
توعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد که زاییده عواملی نظیر شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغلی، روابط حاکم بر محیط کارو تاثیر عوامل فرهنگی است.

انگیزش شغلی چیست؟

حالتي درفرد که وی را به انجام رفتار و عملی خاص متمایل می سازد، انگیزش یا Motivation می گویند.
انگیزه شغلی مجموعه ای از عامل های انرژی زا است که فرد را به شغلش متمایل می سازد.
انگیزه هر فرد از ویژگی های درونی اوست و می تواند بصورت مثبت یا منفی عمل کند.

انگیزه اغلب می تواند بعنوان یک ابزار برای پیش بینی رفتار استفاده شود، که در بین افراد بسیار متفاوت می باشد و اغلب باتوجه به توانایی ها و عوامل محیطی بر رفتار و عملکرد فرد  تاثیر گذار می باشد.

نتایج پژوهشی در سال ۲۰۱۲ به نقل از ویکی پدیا نشان داده است که با افزایش سن انگیزه شغلی افراد کاهش می یابد.
کارکنان مسن تر به دلیل ویژگی های درونی شغلی شان، انگیزه کمتری داشتند، اما بیشتر به طور ذاتی از ویژگی های شغلی برخوردار بودند.
انگیزه شغلی به شدت تحت تأثیر ویژگی های خاص فرهنگی قرار می گیرد.
کشورهایی که دارای سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی هستند، کشورهای کالج گرایانه دارای سطوح بالاتری از انگیزه شغلی هستند تا کشورهای متکی به فردگرایی.
همچنین، در حالی که درآمد ملی به خودی خود عامل انگیزشی قوی در انیزش شفلی نیست، شاخص هایی که قدرت و ثبات اقتصادی کشور را، مانند امید به زندگی، توصیف می کنند.
انگیزش شغلی کارکنانشان بیشتر است.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه  استاندارد انگيزه پيشرفت هرمنس (مقیمی،1390)”