پرسشنامه احساس گرفتاری (گیلبرت و آلان،1998)

9,900 تومان

پرسشنامه احساس گرفتاری 16 ماده که توسط گیلبرت و آلان  (۱۹۹۸) ساخته شده است و دارای دو خرده مقیاس احساس گرفتاری بیرونی  و احساس گرفتاری درونی  می باشد که به منظور سنجش گرفتاری و حالت های به تله افتادن و تمایل به فرار از آن بکار می رود.

توضیحات

پرسشنامه احساس گرفتاری (گیلبرت و آلان،1998)

پرسشنامه احساس گرفتاری 16 ماده که توسط گیلبرت و آلان  (۱۹۹۸) ساخته شده است و دارای دو خرده مقیاس احساس گرفتاری بیرونی  و احساس گرفتاری درونی  می باشد که به منظور سنجش گرفتاری و حالت های به تله افتادن و تمایل به فرار از آن بکار می رود.

گرفتاری بیرونی مربوط به وقایع و یا شرایط بیرونی و محیطی است و از سوال ۱ تا ۱۰ را شامل می شود و گرفتاری درونی مربوط به شرایط داخلی مانند افکار درونی و احساسات بوده و سوالات ۱۱ تا ۱۶ را شامل می شود. شرکت کنندگان بر اساس حالات و هیجاناتی که طول یک هفته گذشته داشته اند باید به مقیاس پاسخ دهند، که به صورت لیکرت پنج درجه ای (از صفر تا 4) می سنجد. نمره یبالاتر در این مقیاس نشان دهنده احساس گرفتاری بیشتری است. .نظریه احساس گرفتاری در ابتدا به منظور تبیین اختلال افسردگی و سایر رویدادهای استرس زا مطرح شد، اما با این وجود، در سالهای اخیر شواهدی مبنی بر ارتباط احساس گرفتاری، با سایر اشکال اختلالات روانی به دست آمده است. در این راستا، ارتباط احساس گرفتاری با خودکشی، اختلال استرس پس از سانحه و سایر اختلالات اضطرابی به تأیید رسیده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد گرفتاری یا احساس به تله افتادن، نوع خاصی از تفکر و احساس است که به تله یا دام افتادن انسان در موقعیتی که تمایل به دوری از آن دارد، اطلاق می شود. گرفتاری بیرونی مربوط به وقایع و یا شرایط بیرونی و محیطی و گرفتاری درونی شرایط داخلی مانند افکار درونی و احساسات را در بر گرفته است (گیلبرت و آلن، 1988: ص 589).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش، منظور از احساس گرفتاری، تمره ایست که فرد در مقیاس احساس گرفتاری (گیلبرت و آلن، ۱۹۹۰)، به دست می آورد.

مولفه های پرسشنامه :

شماره

خرده مقیاس سوالات
مولفه ها

گرفتاری بیرونی

1-7

گرفتاری درونی

8-16

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه احساس گرفتاری (گیلبرت و آلان،1998)”