پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک؛2002)

5,400 تومان

پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده  جهت سنجش ابعاد خانواده از پرسش نامه کوئرنر و فیتزپاتریک(2002) استفاده  خواهد شد. این پرسش نامه شامل 12  گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از طیف لیکرت ابعاد خانواده را در قالب دو بعد جهت گیری گفت و شنود(سوال های 1 تا 6) و جهت گیری همنوایی (سوال های 7 تا 12) می سنجد. این پرسشنامه توسط طاهری و همکارانش(1391) مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش مذکور مشخص شد که پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 87/0 گزارش شده است.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک؛2002)

پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده  جهت سنجش ابعاد خانواده از پرسش نامه کوئرنر و فیتزپاتریک(2002) استفاده  خواهد شد. این پرسش نامه شامل 12  گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از طیف لیکرت ابعاد خانواده را در قالب دو بعد جهت گیری گفت و شنود(سوال های 1 تا 6) و جهت گیری همنوایی (سوال های 7 تا 12) می سنجد. این پرسشنامه توسط طاهری و همکارانش(1391) مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش مذکور مشخص شد که پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 87/0 گزارش شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

الگوهای ارتباطی خانواده: خانواده واحد اجتماعى ديگرى است که بايد از خانوار تميز داده شود. خانواده براساس روابطى تعريف مى‌شود که – از عمل توالد و تناسل نشأت مى‌گيرد و قانون يا رسومى ناظر آن است. روابط اصلى خانواده رابطه‌هائى است که بين زن و شوهر از يک‌سو و والدين و فرزندان از سوى ديگر برقرار مى‌شود. در تعريف خانواده گفته مى‌شود که ‘نخستين سلول يا واحد زندگى اجتماعى و يک از اساسى‌ترين نهادهاى جامعه است مرکب از زن و مرد که ممکن است کودکانى هم داشته باشند. روابط زناشوئى و خويشاوندى معينى که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکاليف افراد نسبت به يکديگر از ويژگى‌هاى خانواده شمرده مى‌شود(صفرپور، 1392).و ابعاد خانواده طرح واره های ارتباط خانواده بر اساس اینکه اعضاء چه چیز به یکدیگر می گویند و چه کار انجام می دهند و این که چه معنا و منظوری از ارتباطات دارند تعریف می شود(طاهری و همکاران، 1391).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد ابعاد خانواده: منظور از ابعاد  خانواده در پژوهش حاضر مقدار  نمره است که فرد از آزمون استاندارد ابعاد خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک (2002)  کسب می کنند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه

منبع سوالات
جهت گیری گفت و شنود (کوئرنر و فیتزپاتریک؛2002)

1-6

جهت گیری همنوایی

(کوئرنر و فیتزپاتریک؛2002)

7-12

پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک؛2002)

پرسشنامه علوم تربیتی

  • رضایت از خرید
5

اطلاعات بیشتر

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

تعریف عملیاتی

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک؛2002)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *