پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر توسعه محصول جدید(کوپر؛2010)

9,900 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید:  این پرسشنامه بر مبانی عوامل معرفی شده توسط کوپر(2010) طراحی و تدوین شده است. كه از چهار موثر تکنولوژی، تجاری سازی، بازاریابی و تیم توسعه محصول تشکیل شده است، پرسشنامه مذکور  شامل 30 سوال بسته- پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت مي‌باشد، این پرسشنامه در مطالعات متعددی در ایران به کار گرفته شده و اعتبار یابی شده است از جمله می توان اشاره کرد به پژوهش ناظمی(1391) که پایایی و روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. که بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (کامل مخالفم تا کاملا موافقم)نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر توسعه محصول جدید(کوپر؛2010)

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه محصول جدید:  این پرسشنامه بر مبانی عوامل معرفی شده توسط کوپر(2010) طراحی و تدوین شده است. كه از چهار موثر تکنولوژی، تجاری سازی، بازاریابی و تیم توسعه محصول تشکیل شده است، پرسشنامه مذکور  شامل 30 سوال بسته- پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت مي‌باشد، این پرسشنامه در مطالعات متعددی در ایران به کار گرفته شده و اعتبار یابی شده است از جمله می توان اشاره کرد به پژوهش ناظمی(1391) که پایایی و روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. که بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (کامل مخالفم تا کاملا موافقم)نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

پرسشنامه استاندارد تعریف مفهومی توسعه محصول جدید :توسعه محصول جدید عبارت از کلیه فرایندهای مرتبط با راهبرد، سازماندهی، تولید مفهوم، ایجاد و ارزیابی  محصول، ایجاد و ارزیابی برنامه بازاریابی و تجاری سازی محصول جدید می باشد (آتواهن گيما و وی، 2016).

تعریف مفهومی عامل تیم مدیریت: عامل تیم مدیریت عبارت است از دانش، انگیزه و ریسک تصمیم گیری در مدیریت محصول که در فرایند توسعه محصول از ایده یابی تا عرضه محصول به بازار، بیشترین تاثیر گذاری را در عامل تیم مدیریت دارد. عواملی که بر بالندگی تیم مدیریت توسعه محصول تثیر گذار هستند با توجه به نوع سازمان و نگرش مدیران نسبت به برنامه ها متغیر می باشد(ممقانی و همکاران، 1390).

تعریف مفهومی عامل تجاری سازی: عامل تجاری سازی در ساده ترین تعریف عبارت است ازحرکت از سمت تحقیقات به توسعۀ فناوری و تولید و فروش و یا ماکسیم ساختن اثرات تجاری و منافع مالی عایده از تکنولوژی. همچنین در تعریفی دیگر آن را فرایند یا چرخۀ معرفی یک محصول یا شیوۀ تولید به بازار دانسته اند(سرخیل، 1392).

تعریف مفهومی عامل بازاریابی: عامل بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد (روستا و همکاران،  1392).

تعریف مفهومی عامل تکنولوژی: عامل تکنولوژی عبارت است از کلیه دانش‌ها، فرایندها، ابزارها، روش‌ها و سیستم‌های به کار رفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات؛ در بیانی ساده تر، تکنولوژی روش انجام کار وابزاری است که توسط آن به اهداف  سازمانی نایل خواهد آمد(فقهی، 1392).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

تعریف عملیاتی توسعه محصول جدید: برای اندازه گیری این متغیر شاخص هایی هم چون هدف گذاري مشترك در تیم ، بازخورد عملکرد تیم، تیم هاي خود مدیریتی ، تسهیم اطلاعات و دانش، دسترسی به شبکه دانش، حمایت مدیریت ارشد از فرایند توسعه وریسک پذیری تیمی اندازه گیری شده است.

تعریف عملیاتی عامل تیم مدیریت: برای اندازه گیری این متغیر شاخص هایی هم چون هدف گذاری مشترک، بازخورد عملکردی، خود مدیریتی، همکاری مشترک؛ دسترسی به شبکه دانش؛ حمایت مدیریت ارشد؛ آزادی و اختیار در تصمیم گیری؛ توانایی های افراد؛ ریسک پذیری اندازه گیری شده است.

تعریف عملیاتی عامل تجاری سازی: برای اندازه گیری این متغیر شاخص هایی هم چون حضور به موقع محصولات در بازار هدف؛ انعطاف پذیری؛ معرفی محصولات متمایز؛ شناخت بازار؛ بهره گیری از تجارب پیشین؛ توجه به بازارهای خارجی اندازه گیری شده است.

تعریف عملیاتی عامل بازاریابی: برای اندازه گیری این متغیر شاخص هایی هم چون تحلیل تقاضای محصول جدبد؛ رشد بازار؛ ارزیابی مزایای محصول جدید؛ سودآوری شرکت؛ انتخاب نام تجاری؛ بسته بندی؛ سیاست های قیمت گذاری؛ کانال های توزیع؛ تبلیغات اندازه اندازه گیری شده است.

تعریف عملیاتی عامل تکنولوژی: برای اندازه گیری این متغیر شاخص هایی هم چون تکنولوژی های جدید؛ آمادگی اعضای تیم؛ پذیرش تکنولوژی جدید؛ صرفه جویی در هزینه ها؛ همخوانی تکنولوژی با نیاز مشتریان؛ غیرقابل تقلید بودن تکنولوژی؛ ارزشمند بودن تکنولوژی؛ آموزش اعضای تیم اندازه گیری شده است.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه

منبع

سوالات

تیم توسعه محصول

(کوپر؛2010) 1-9
تجاری سازی (کوپر؛2010)

10-15

بازاریابی

(کوپر؛2010) 16-22
تکنولوژی (کوپر؛2010)

23-30

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه

منبع

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر توسعه محصول جدید(کوپر؛2010)”