پرسشنامه استاندارد نوآوری صادرات(1396)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد نوآوری صادرات توسط محقق در سال 1396 ساخته شده است و دارای 24 سوال در 4بعد(عوامل سازمانی،عوامل استراتژیک، عوامل محیطی، نو آوری صادارت ) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 918/. می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد نوآوری صادرات

پرسشنامه استاندارد نوآوری صادرات توسط محقق در سال 1396 ساخته شده است و دارای 24 سوال در 4بعد(عوامل سازمانی،عوامل استراتژیک، عوامل محیطی، نو آوری صادارت ) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 918/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

عوامل سازمانی،استراتژیک و محیطی:

به عنوان بخشی از شرکت و یا مجموعه ای نگرش ها که به اشتراک گذاشته می شود و تاثیر گذار به تمام شرکت است.

رسمی سازی:

رسمی سازی اشاره  به درجه ای که نقش ها، ارتباطات، هنجار ها، رویه ها توسط قوانین تعریف می شود دارد.

عدم تمرکز:

عدم تمرکز شامل کارکنانی است که موقعیت های مختلفی را در سازمان دارند و مدیران میانی را وادار به قدردانی از ارزش اطلاعات اکتساب شده از آنها می کنند.

جهت گیری بازاریابی صادرات:

جهت گیری بازاریابی صادرات به عنوان یک رویکرد استراتژیک مدیران با مهارت های ویژه را قادر می سازد که مشکلات و چالش های بازارهای خارجی را مدیریت کند.

تعهد به بازار صادرات:

تعهد به بازار صادارت شامل تعهد در یک برنامه ریزی جامع برای ورود به بازارهای خارجی و تخصیص منابع مدیریتی و مالی به آنها است.

تبادل اطلاعات:

تبادل اطلاعات شامل فرآیندی است که جمع آوری، تحلیل اطلاعات را که قابلیت خلاقیت و نوآوری را داشته باشند، ارتقاء می دهد.

نوآوری در صادرات:

به تحت تاثیر قرار گرفتن و جهت گیری ها استراتژیک اتخاذ شده توسط شرکت گفته می شود.

پویایی بازار صادرات

پویایی بازار صادارت تغییرات در ترجیحات و نیازمندی های گسترده مشتریان، را منعکس می کند و بر نوآوری خدمات و محصولات تاکید دارد.

رقابت در بازار صادرات

رقابت در بازار صادرات به توانایی و اشتیاق رقبا برای به کارگیری تصمیامت بازاریابی آمیخته در جهت کسب مزیت رقابتی بر می گردد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور پرسشنامه نوآوری صادرات نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 24گویه ای پرسشنامة نوآوری صادرات می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
عوامل سازمانی

1 تا 6

عوامل استراتژیک

7 تا 15
عوامل محیطی

16 تا 21

نو آوری صادارت

22 تا 24

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد نوآوری صادرات(1396)”