پرسشنامه آسیب های فضای مجازی (زندوانیان و همکاران، 1392)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه آسیب های فضای مجازی (زندوانیان و همکاران، 1392)

پرسشنامه آسیب های فضای مجازی : پرسشنامه آسیب های فضای مجازی توسط زندوانیان و همکاران (1392) طراحی شده است. این پرسشنامه از 30 عبارت یا گویه تشکیل شده است که 5 مولفه یا خرده مقیاس را مورد سنجش قرار می دهند. خرده مقیاس های پرسشنامه عبارت اند از خانوادگی، تحصیلی، سازگاری، اعتقادی- عبادی، روانی.

  • عامل خانوادگی: گویه های 1 الی 6؛
  • عامل تحصیلی دانش آموزان: گویه های 7 الی 12؛
  • عامل سازگاری دانش آموزان: گویه های 13 الی 18؛
  • عامل اعتقادی- عبادی: گویه های 19 الی 24؛
  • عامل روانی دانش آموزان: گویه های 25 الی 30.
  • 10 راهکار کاهش آثار منفی فضای مجازی.

 پرسشنامه استاندارد شیوه نمره گذاری و تفسیر: این پرسشنامه، بر درجه‌بندی دو‌گانه صورت بندی شده است. بیشترین تاثیر= 5 و کمترین تاثیر= 1.  برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس، نمره تک تک گویه های مربوط به آن زیرمقیاس را در هر وسیله با هم جمع کنید. برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه در هر وسیله، نمره همه گویه های پرسشنامه را با هم جمع کنید. دامنه امتیاز این پرسشنامه در هر وسیله بین 30 تا 150 خواهد بود. هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه در هر وسیله بیشتر باشد، نشان دهنده میزان بیشتر آسیب های آن خواهد بود و بالعکس.

راهکارهای کاهش آثار منفی فضای مجازی بین 1 تا 5 اولویت بندی خواهند شد.

 دانلود پرسشنامه روایی و پایایی: در تحقيق زندوانیان و همکاران (1392) روايي صوری این ابزار توسط 10 نفر از اساتید مورد تاييد قرار گرفته و پايايي آن با روش آلفای کرانباخ به شرح زیر گزارش شد:

اینترنت بازی رایانه ای تلویزیون ماهواره تلفن همراه
0.91 0.89 0.91 0.93 0.90

همچنین راهکارهای کاهش آثار منفی فضای مجازی ضمن مصاحبه با اعضای هیات علمی متخصص استخراج شد.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه آسیب های فضای مجازی (زندوانیان و همکاران، 1392)”