پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی مشتریان(1396)

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی مشتریان توسط یگانه در سال 96 ساخته شد و پرسشنامه39 و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده72/0 باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی مشتریان(1396)

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی مشتریان توسط یگانه در سال 96 ساخته شد و پرسشنامه39 و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده72/0 باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اعتماد

اعتماد مشتری: مایر  (1995) اعتماد را به عنوان تمایل فرد به آسیب پذیر بودن در مقابل عملکرد طرف مقابل، بر اساس این تصور که طرف مقابل، فعالیت مورد انتظار وي را بدون کنترل و نظارت مستقیم انجام خواهد داد، تعریف کرده است.

اعتماد عمومی

وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می آید به این معنی است که عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارهای آنها به خوبی پاسخ دهند. در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت ازنحوه ی انجام امور در سازمانهای دولتی وجود دارد. به عبارت دیگر اعتماد عمومی میزان یا سطح انتظار عموم برای دریافت پاسخ مثبت از طرف متولیان امور عمومی به خواسته هایشان می باشد.(خانباشی،زاهدی والوانی،1390: 32)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

تحقیق برای سنجش اعتماد عمومی از شاخص های همچون وجود سلسله مراتب در سازمان، وجود قوانین، مقررات و دستورالعمل ها؛ مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها توسط مدیر سازمان؛ آراستگی ظاهری کارکنان؛ وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری؛ وجود تلفن گویا  بر اعتماد عمومی؛ کیفیت بالای خدمات سازمان  ؛ پاسخگویی کارکنان در مقابل اشتباهاتشان؛ پاسخگویی به سئوالات ارباب رجوع؛ خشنودی روانی ارباب رجوع از سازمان؛ خشنودی روانی ارباب رجوع از سازمان استفاده شده است

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
اعتماد عمومی مشتریان یگانه(1396)

39-1

پاسخگوی گرامی

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد مولفه

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی مشتریان(1396)”