فصل دوم پایان نامه مشارکت شهروندان

امتیاز: 0 از 0
21,900 تومان

توضیحات

فصل دوم پایان نامه مشارکت شهروندان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

فصل دوم پایان نامه مشارکت شهروندان : مشارکت مردمی به معنی گردهم آیی و تشکل آگاهانه و خودجوش جمعی از شهروندان ساکن در یک محدوده به منظور بهبودوضعیت زندگی به شیوه اي غیر انتفاعی و براساس آگاهی هاي فردي و جمعی آنها در کلیه مراحل تهیه طرح، نظارت و اجرا می­باشد.

منابع جدید اضافه شد!

-2018-2019-2020-2021

-1396-1397-1398-1399


فصل دوم پایان نامه مشارکت شهروندان

مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی داردبه شیوه  (APA)

تعداد صفحات:26


فهرست

2-1 مشارکت شهروندان. 2

2-1-1 دیدگاهای نظری مشارکت شهروندان. 3

2-1-1-1 دیدگاه کارکرد گرایی. 3

2-1-1-2 نگرش موزه اي. 4

2-1-1-3 مکتب نوسازي. 5

2-1-2 مشارکت.. 9

2-1-2-1 مشارکت مردمی. 10

2-1-2-2تعاریف و مفاهیم مشارکت.. 11

2-1-2-3 نظریه هاي شهرسازي(برنامه ریزي)مشارکتی. 12

2-1-2-4 ارزیابی نظریه هاي شهرسازي مشارکتی. 19

2-1-2-5 دسته بندي نظریه ها با توجه به شرایط ایران. 22

2-1-2-6 بازآفريني شهري و مشاركت مردم 24

2-1-2-7 راه كار هاي اجرايي بازآفريني شهري. 26

2-1-2-8 موانع تحقق مشارکت مردم در مديريت توسعه فضای شهري. 28

2-1-3 انواع مختلف مشارکت شهروندان. 30

2-1-3-1 مشارکت اقتصادی. 30

2-1-3-2 مشاركت اجتماعي. 31

2-1-3-3 مشاركت رواني. 31

2-1-3-4 مشاركت فرهنگي. 31

2-1-3-5 مشاركت سياسي. 32

2-1-4 انديشه هاي مهم در مشاركت شهروندان. 32

2-3-2-12 سطوح مشارکت.. 33


بخشی از پایان نامه مشاركت شهروندان

مشارکت مردمی به معنی گردهم آیی و تشکل آگاهانه و خودجوش جمعی از شهروندان ساکن در یک محدوده به منظور بهبودوضعیت زندگی به شیوه اي غیر انتفاعی و براساس آگاهی هاي فردي و جمعی آنها در کلیه مراحل تهیه طرح، نظارت و اجرا می­باشد(حسینی،1387) .به نحوي که این دخالت و درگیري داوطلبانه منجر به بروز ظرفیت ها و پتانسیل هاي نهفته مردمی شده و آنها را با محدودیت ها و امکانات طرح در هریک از مراحل آن آشنا ساخته و موجب تقویت اعتماد به نفس، افزایش روحیه همکاري و همچنین تحکیم همبستگی هاي اجتماعی می­شود .

از طرفی قدرت رویارویی مردم با مسائل و مشکلات زندگی شهري افزایش می­یابد .علی رغم منافع و ضرورت هاي آشکار و نهان مشارکت مردمی، هنوز نقش و جایگاه تعیین کننده اي در طرح هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري که نیازمند دخالت گسترده مردم در فرآیند انجام آنها می باشد، به دست نیاورده است(غلامی،1399) .

از طرفی مشارکت، پیشینه اي تاریخی دارد، عمل مشارکت، با مفاهیم همبستگی، همکاري، یاري، اتحاد، انجمن و نظایر اینها همراه است. مشارکت تعهدي فعالانه، آگاهانه، آزادانه و مسوؤلانه است، و یکی از ساز و کارهاي اعمال قدرت به شمار می­رود که تنها می­تواند از درون برخیزد. بلور واقعی مشارکت در جمع روي می­دهد و در جمع بازتاب می­یابد(خوانساری و نیل فروشان،1399).

از این روست که مشارکت فرایندي اجتماعی به شمار می­رود(کاکاوند و همکاران،1392). امر مشارکت مردم در امور اجرایی، توسعه و عمران بافتهاي شهري به خصوص نوسازي بافت هاي فرسوده شهري که در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار می­باشند به اعتباري ساده و سهل و بدیهی به نظر می­رسد، به نحوي که شاید برخی طرح موضوع را چندان ضروري ندانسته و بر این باور باشند که وجود زمینه هاي سنتی مشارکت در جامعه و تنها تقویت و پرورش این زمینه ها و احیاناً ایجاد انگیزه هاي مناسب در عرصه مشارکت کافی باشد.


پرسشنامه مدیریت رفتار سازمانی

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فصل دوم پایان نامه مشارکت شهروندان”