فصل دوم پایان نامه برونسپاری

امتیاز: 0 از 0
23,900 تومان

توضیحات

فصل دوم پایان نامه برونسپاری(مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

فصل دوم پایان نامه برونسپاری:واژه برون سپاري در بسياري از موارد مترادف با تصميم گيري درباره خارجي كردن امور به كار رفته است. اصطلاحاتي چون ساخت يا خريد، ادغام يا تجزيه فعاليت ها اشاره به برون سپاري دارند و برخي از نويسندگان نيز از برون سپاري در اشاره به تصميمات مربوط به ادغام عمودي استفاده كرده اند (هرگان ،1985) امروزه واژه برون سپاري جايگزين مفهوم سنتي مقاطعه كاري سنتي شده است. با اين وجود، كه برخي از نويسندگان بين اين دو اصطلاح تفاوت قائلند(وانمیگن،1999)

منابع جدید اضافه شد!

-2018-2019-2020-2021

-1396-1397-1398-1399


فصل دوم پایان نامه برندسپاری

مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی داردبه شیوه  (APA)

تعداد صفحات:39


فهرست

2-2 برون سپاری.. 2

2-2-1- تاریخچه برون سپاری.. 4

2-2-2- تعاریف برون سپاري.. 8

2-2-3- تولد برون سپاري.. 9

2-2-4 برون سپاري از ديدگاه آماري.. 11

2-2-5- شرايط و ضرورتها براي برون سپاري.. 11

2-2-6- دسته بندي هاي برون سپاري.. 13

2-2-7- برون سپاري و دوره عمر سازمان. 14

2-2-8- رويكردهاي مهم برو نسپاري.. 14

2-2-9- وضعیت برون سپاری در ایران. 16

2-2-10- انواع برون سپاري.. 17

2-2-11- مراحل برون سپاري فرآیند کسب و کار. 19

2-2-12- معيارهاي انتخاب تامين كنندگان. 20

2-2-13- ملاحظات سازماني در برو نسپاري.. 24

2-2-14- زیر ساخت ها و عوامل موثر بر برون سپاري.. 24

2-2-15- دلایل برون سپاري و منابع مورد نیاز. 25

2-2-15-1- دلیل سازمانی.. 25

2-2-15-2-دلایل مربوط به امور مالی و هزینه ها 26

2-2-15-3-دلایل مرتبط با نیروي انسانی.. 26

2-2-16-عوامل درون سازمانی موثر بر برون سپاري.. 26

2-2-17-عوامل برون سازمانی موثر بر برون سپاري.. 27

2-2-18- عوامل تاثير گذار بر برون سپاري.. 28

2-2-19- منافع حاصل از برونسپاری: 30

2-2-20- مخاطرات برو نسپاری: 31

2-2-20-1- حوزه ي عملکرد و تأمین کنندگان. 31

2-2-20-2- حوزه ي تصمیمات راهبردی.. 32

2-2-20-3- حوزه ي اجرای برونسپاری.. 32

2-2-20-4- حوزه ي ماهیت نامزد برونسپاری.. 32

2-2-21- چرخه ي حيات برونسپاري گارتنر. 33

2-2-22- شيوه هاي برون سپاري.. 33

2-2-22-1- برون سپاري انگيزشي.. 33

2-2-22-2- برون سپاري به شيوه شراكت… 34


بخشی از پایان نامه برون سپاری

تلقي انجام كارهاي مربوط به كسب وكار هر بنگاه توسط منابع درون سازماني خود، راه حل هميشگي است كه سال ها صاحبان مشاغل را با تعريف پروژه هاي مختلف وافزايش ظرفيت منابع (ماشين آلات، نيروي انساني و …) به خود مشغول مي­داشت. ايده متفاوت بكارگيري منابع برون سازماني و يافتن منابعي كه خارج از قلمرو و تسلط بنگاه هستند، جامة برون سپاري را بر تن بنگاه هاي كوچك و بزرگ كرد، بنگاه هايي كه فارغ از نوع، اندازه، و زمينه كاري خود، چنين رويكردي را براي پيشرفت و بقاي خود برگزيدند و آن را سرلوحه كار خود قرار دادند(الوانی و اشرف زاده،1387).

در اين ميان بنگاه هاي كوچك خصوصي، به هم افزايي پرداختند و داشته هاي اندك خويش را به اشتراك گذاردند و رفته رفته با ملحق شدن به يكديگر و تولد سازمان هاي بزرگتر، مزيت رقابتي خود را بيشتر كردند. بنگاه هاي بزرگتر كه اغلب دولتي يا وابسته به مراكز دولتي بودند، نيز براي كسب نتايج بهتر و يا ارائه گزارش هاي مقام پسندتر و پر بار نشان دادن سازمان خود، از چابكي و توانمندي منابع برون سازماني بهره جستند و نظريه تسلط محض را با پذيرش نظريه سلطه و در خواست همكاري دنبال نمودند(بارتون،1996).


5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فصل دوم پایان نامه برونسپاری”