پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (به نقل از عزیزی، 1393).

9,900 تومان

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی توسط اتلای و اکیف ساخته شد و عزیزی در سال 1393 آنرا در پژوهش خود به کار برد. پرسشنامه 18 گویه ودر یک بعد می باشد و سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا موافق تا کاملا مخالف) طراحی شده است.و الفای کرونباخ بالای 70 درصد می باشد

توضیحات

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (به نقل از عزیزی، 1393).

پرسشنامه استاندارد  نوآوری سازمانی توسط اتلای و اکیف ساخته شد و عزیزی در سال 1393 آنرا در پژوهش خود به کار برد. پرسشنامه 18 گویه ودر یک بعد می باشد و سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا موافق تا کاملا مخالف) طراحی شده است.و الفای کرونباخ بالای 70 درصد می باشد

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

پرسشنامه نوآوری سازمانی: نوآوری سازمانی عبارت است از فرایند اجرای خلاقیّت سازمانی، یا به عبارتی تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن ایده ها و طرح های نوین سازمانی ( گلستان هاشمی، 1388؛ به نقل از عزیزی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

نوآوری سازمانی : نمره ای است که آزمودنی ها از پاسخ به سؤال های پرسشنامه¬ی نوآوری سازمانی 18سؤالی اتلای و اکیف (1982)  به دست می آورند.

مولفه های پرسشنامه:

این پرسشنامه به صورت تک مولفه ای می باشد.

تعریف مفهومی نوآوری سازمانی

منظور از نوآوری خلاقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت دیگر نوآوری یعنی اندیشه خلاق تحقق یافته؛ نوآوری همانا ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. نوآوری، بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. در واقع به پیاده ساختن ایدهٔ ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یا خدمت تازه ارائه شود، نوآوری گویند.

نوآوری فناوری :

ارتباطات بین اجزا، روش‌ها، فرآیند‌ها و تکنیک‌هایی است که در محصول یا خدمت استفاده می‌شوند و ممکن است به نوآوری سازمانی نیاز داشته باشد و یا نداشته باشد.

نوآوری بازار :

شامل دانش جدید در کانال‌های توزیع، محصول و کاربردها برای انتظارات، ارزش، نیازها و خواسته‌های مشتریان است و هدف اصلی آن بهبود آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) است.

نوآوری تدریجی :

عبارت است از اضافه کردن تغییراتی بر روی مدل کسب و کار و یا تکنولوژی‌های موجود و بهبود آن ها.

نوآوری نفوذی :

گویای تغییر اساسی در مدل کسب و کار (ربع پایین سمت راست ماتریس تکاملی) یا تکنولوژی (ربع بالای سمت چپ ماتریس تکاملی) می‌باشد.

نوآوری رادیکال :

این نوآوری حاصل مدیریت موفق شرکت در مواردی است که به صورت همزمان مدل کسب و کار و تکنولوژی تغییر می‌کند.

  • رضایت از خرید
5

توضیحات تکمیلی

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

سال انتشار شمسی

منبع

روایی پرسشنامه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (به نقل از عزیزی، 1393).”