پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

امتیاز: 0 از 0
9,900 تومان

توضیحات

پرسشنامه  افکار اضطرابی (AnTI)

پرسشنامه افکار اضطرابی: این پرسشنامه دارای 22 سوال سه حوزه نگرانی سلامتی، نگرانی اجتماعی و فرانگری را اندازه گیری می کند (ولز، 1994). این پرسشنامه با استفاده از یک مقیاس لیکرت 4 درجه ای نمره گذاری می شود.

پایایی و روایی

پرسشنامه استاندارد ساختار عاملی پرسشنامه افکار اضطرابی از طریق تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه مولفه های اصلی مورد بررسی قرار گرفت (فتی، موتابی، مولودی، ضیاعی، 1389) و با استفاده از چرخش واریماکس مشخص شد که 3 عامل قابل شناسایی هستند که روی هم رفته این 3 عامل 39/49 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند.این سه عامل تحت عناوین “فرانگری”، اضطراب اجتماعی” و “اضطراب سلامتی” نامگذاری شدند. به منظور بررسی روایی همگرای پرسشنامه افکار اضطرابی از همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه های افسردگی بک، BAI، و GHQ-28 استفاده شد. نمرات هر سه عامل پرسشنامه افکار اضطرابی با نمره های افسردگی، و BAI و زیر مقیاس های سلامت عمومی ارتباط مثبت و معنی داری داشتند. به منظور بررسی ضریب پایایی پرسشنامه افکار اضطرابی همبستگی بین نمرات دوبار اجرای پرسشنامه در فاصله 2 هفته ای مد نظر قرار گرفت (پایایی آزمون- بازآزمون). نتایج تحلیل نشان داد که ضریب پایایی آزمون- بازآزمون زیر مقیاس های “فرانگری”، “اضطراب اجتماعی” و “اضطراب سلامتی” به ترتیب 77/0، 82/0، و 75/0 بود.

نمره گذاری

عامل فرانگری : سوالات 13، 3، 16، 21، 6، 22، و 11

اضطراب اجتماعی: 8، 9، 12، 20، 1، 14، 17،  و 18

اضطراب سلامتی: 5، 7، 15، 4، 10، 19


اضطراب

اضطراب نوعی ناراحتی و بیمناکی است که گاهی اوقات نشانه های آزار دهنده و نا خوشایند بدنی دارد . این نشانه ها عبارت اند از افزایش ضربان قلب ، تند شدن نفس ، خشک شدن دهان ، معده درد ، عرق ، لرزش و در موارد شدید تر سر گیجه ، ضعف ، درد ناحیه قفسه سینه ، تار شدن دید ، احساس خفگی ، داغ و یا سرد شدن پوست و … می باشد .

اضطراب با زیاد کردن هوشیاری کیفیت عملکرد ما را بالا می برد . اما وقتی شدت اضطراب بالا باشد و با واقعه تناسب نداشته باشد ، کیفیت عملکرد را کم کرده و ما را نا توان می کند و این گونه اضطراب نا بهنجار می شود . از نشانه های اضطراب نا بهنجار می توان به نگرانی اشاره کرد که به کوچک ترین نکات توجه می کنید و همه چیز را زیر ذره بین می گذارید و برای رفع آن هم اقدامی نمی کنید .

دانلود پرسشنامه

5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • [text text-238 "جوابها را به حروف وارد کنید"]
  • [quiz quiz-98 "سه به اضافه چهار؟ | هفت" "شش را از ده کم کنیم؟ | چهار" "دو ضرب در چهار؟ | هشت" "سه ضرب در سه؟ | نه"]
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)”