پرسشنامه ارزيابی گرایش به امیدواری بزرگسالان اسنایدر1994 (ADHS)

4,900 تومان

پرسشنامه ارزيابی گرایش به امیدواری بزرگسالان توسط اسنایدر در سال1994 و به صورت 24 سوال تهیه شده است. هدف پرسشنامه ارزيابی گرایش به امیدواری می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/82 می باشد

همین الان بخرید اطلاعات بیشتر