پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی- میجلی و همکاران (۲۰۰۰)

امتیاز: 0 از 0
6,400 تومان

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی- میجلی و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی : خودکارآمدي شامل قضاوت فرد از توانایی خود براي انجام یک فعالیت خاص، مقابله با موانع و دستیابی اهداف مطلوب در یک موقعیت مشخص است (پووستینن و همکاران، 2013).

نتایج بررسی میزان تأثیر خودکارآمدي تحصیلی بر خودتنظیمی از روشهاي متفاوت نشان داده است که باعث تنظیم رفتار بهوسیله اهداف از پیش انتخاب شده و آگاهانه می شود(ژن و همکاران، 2017) و یا سبب تفسیرهاي سودمند، جذاب و مفید در انجام وظایف میگردد (کرزو و همکاران، 2019). به منظورسنجش خودکارآمدی تحصیلی می توان از پرسشنامه استاندارد خودکارآمدي تحصیلی میجلی و همکاران (2000) استفاده کرد.

این مقیاس داراي 5 گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه اي است. حداقل نمره این پرسشنامه 5 و حداکثر آن 25 است.

خودکارآمدی تحصیلی

پرسشنامه استاندارد : خودکارآمدی تحصیلی به عنوان قابلیت درک فرد از توانایی ­های خود در انجام وظایف لازم برای رسیدن به اهداف تحصیلی تعریف شده است. دانشجویان دارای خودکارآمدی تحصیلی بالاتر، سازگاری تحصیلی بهتری دارند و راهبردهای یادگیری سودمندتری را به کار می‌برند.

خودکارآمدی تحصیلی عبارت است، از توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب، بندورا آن را قضاوت افراد درباره توانایی هایشان در انجام یک وظیفه و انطباق با یک موقعیت خاص می داند( پروین و جان، 1386)

خودکارآمدی

به عبارتی خودکارآمدی عبارتست از باور فرد، در این خصوص که توانایی انجام تکالیف را دارد یا خیر ( میلن ، شیرن ، اوریل ، 2000 ص 101 )  خودکارآمدی با توجه به احساس تفکر و عمل انسانها متفاوت است. (بندورا 1997 ).

خودکارآمدی عموما در حوزه اختصاصی  در نظرگرفته می­شود ، بدین معنا فرد می­تواند خود باوری نسبتاً محکمی در حیطه­ها و دامنه­های مختلف یا موقعیت­های عملکردی خاصی داشته باشد. اما برخی از محققین یک مفهوم عمومی از خودکارآمدی متصور شده­اند. این مفهوم به اعتماد کلی فرد به توانایی گذر از دامنه وسیعی از خواست­ها یا موقعیت­های جدید برمی­گردد.

خودکارآمدی عمومی بر پایه و اساس روشن شدن لیاقت و قابلیت فرد، برای کنارآمدن موثر با بسیاری از موقعیت­های تنش­زا می­باشد. (شوارزوشولز ، 2000 )


روایی و پایایی

آلفاي کرونباخ براي داده ها قبل و بعد از انجام عمل آزمایشی به ترتیب 0.91 و 0.90 به دست آوردند. در پژوهش آرین فر و همکاران (1398) میزان پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ براي مقیاس خودکارآمدي تحصیلی 0.86 به دست آمده است. در پژوهش فوق براي بررسی روایی این ابزار از روایی صوري و محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت.

دانلود پرسشنامه

2.5

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی- میجلی و همکاران (۲۰۰۰)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *