پرسشنامه تاب آوری تحصیلی

امتیاز: 0 از 0
5,400 تومان

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری تحصیلی

پرسشنامه تاب آوری تحصیلی : مقیاس تاب آوري تحصیلی (ARI) توسط ساموئلز در سال 2004 ساخته شد و در دو مطالعه مناسب بودن آن تایید شد. سپس باتوسعه مقیاس تاب آوري تحصیلی مطالعه در سال 2009 با همکاري وو به چاپ رسید. نسخه اصلی این پرسشنامه 40 سوال را شامل میشود. در ایران، این پرسشنامه توسط سلطانی نژاد و همکاران (1393) هنجاریابی شد. در هنجار ایرانی تعداد سوالات این پرسشنامه به 29سوال تقلیل یافته است.  در پژوهش آنها براي این پرسشنامه سه عامل با عناوین مهارتهاي ارتباطی، جهتگیري آینده، و مسئله محور/ مثبت نگر تایید شدند.

پایایی و روایی

پرسشنامه استاندارد ساموئلز (2004) پایایی نسخه 40 سوالی این پرسشنامه رامحاسبه نمود. وي جهت برآورد این پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده کرد و ضریب آلفای کرونباخ آن را در حدود 89/0 برآورد نمود. همچنین روایی سازه این پرسشنامه نیز در پژوهش وي مطلوب ارزیابی شد. در ایران سلطان نژاد و همکاران (1393) در پژوهشی به بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه پرداختند. آنها ضریب آلفاي کرونباخ را برای عامل های این پرسش نامه در نمونه دانش آموزی بین 63/0 تا 77/0 و در نمونه دانشجویی بین 62/0 تا 76/0 به دست آوردند. همچنین براي دستیابی به ساختار سه عاملی تحلیل مولفه هاي اصلی با روش چرخش واریماکس انجام شد.11  سوال به علت بار عاملی کمتر از 3/0 و یا به دلیل بار معنادار و مساوی بر روی بیش از یک عامل حذف شدند و در نهایت تحلیل بر روی 29 سوال باقی مانده انجام شد.

نمره گذاری پرسش نامه

سوالات 29، 28، 27، 23، 15، 14، 10، 7، 5 و 4 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. بقیه سوالات در جهت پاسخ های پرسش نامه نمره گذاری می شوند. یعنی برای پاسخ کاملا مخالفم نمره 1 و برای پاسخ کاملا موافقم نمره 5 و… اختصاص داده می شود.

این پرسشنامه داراي 3 خرده مقیاس زیر است:

در این دانلود پرسشنامه بالاترین نمرهاي که فرد میتواند اخذ نماید 145 و پایینترین نمره29  میباشد. نمره بالا در این پرسشنامه نشانگر تاب-آوري تحصیلی بالا و نمره پایین نشان دهنده تاب آوري تحصیلی پایین فرد میباشد. وضعیت تاب آوري تحصیلی فرد در هریک از خرده مقیاسهاي این آزمون نیز با محاسبه نمرات سوالات هریک از خرده مقیاسها بدست میآید. نمره بالا در هر خرده مقیاس نشانگر تاب آوري تحصیلی وي در آن خرده مقیاس است و برعکس.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه تاب آوری تحصیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *