پرسش سنج

پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی

پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی

پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی توسط بیر، اسمیت، هپکینز، کریتمیر و همکارانش در سال 2004 ساخته شده است و یک…
پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی

پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی (بروان؛2010)

پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی (بروان؛2010) توسط بروان ساخته شده است این پرسشنامه شامل 15 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف…
پرسشنامه اخلاق حرفه ای

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران؛2011)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران؛2011) توسط آرمیتو و همکاران  طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 20…
پرسشنامه اخلاق حرفه ای

پرسشنامه اخلاق حرفه ای(کادوزیر؛2002)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای(کادوزیر؛2002) 16 سوالی که اخلاق حرفه­ای را در 8 بعد مسئولیت ­پذیری (سوالات1،2)، صادق بودن (سوالات3،4)، عدالت…
پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا

پرسشنامه سرمایه اجتماعی انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا توسط انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا ارائه شده است، این پرسشنامه شامل 12 گویه…
پرسشنامه جرات ورزی (گمبریل و ریچی ؛1975 )

پرسشنامه جرأت­ ورزی (گمبریل و ریچی ؛1975 )

پرسشنامه جرأت ­ورزی (گمبریل و ریچی ؛1975 ): برای تشخیص سطح جرأت ­ورزی دانش­ آموزان استفاده شد این پرسش­نامه دارای…
پرسشنامه تایید جویی کودکان (Cast )

پرسشنامه تایید جویی کودکان (Cast )

پرسشنامه تایید جویی کودکان (Cast ) تحقیقات نشان می دهد که وابستگی تایید یک نیاز حمایتی است و تایید جویی…
پرسشنامه خوشکامی (اسنيت-هميلتون)

پرسشنامه خوشکامی (اسنيت-هميلتون)

پرسشنامه خوشکامی اسنیت- همیلتون دارای 14 عبارت است. پاسخگو با خواندن هر عبارت به یکی از چهار گزینه مقابل آن…
پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی (هلریگل و اسلوکام؛2000)

پرسشنامه استرس شغلی (هلریگل و اسلوکام؛2000) توسط هلریگل و اسلوکام ساخته شده است 10 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف…
پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان  (پارکر؛2000)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان  (پارکر؛2000) توسط پارکر ساخته شده است که از شامل 17 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف…
30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+