پرسش سنج

پرسشنامه سرمایه انسانی

پرسشنامه سرمایه انسانی(پیکه وهمکاران؛2002)

پرسشنامه سرمایه انسانی با الگوگیری از پرسش نامه پیکه و همکاران (2002) طراحی شد. این مقیاس از 10 گویه تشکیل…
سروکوال ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری

پرسشنامه سروکوال ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری

پرسشنامه سروکوال ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری دارای 22 سوال بوده و هدفآن کیفیت خدمات شهرداری با استفاده از مدل سرکوال…
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (JDI)

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی توسط ویسوکی و کروم ساخته شده است که از 39 گویه و 5 خرده مقیاس کار…
پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی (الیوت؛1994)

پرسشنامه استرس شغلی توسط آر. اس. الیوت (1994) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به…
پرسشنامه هوش تجاری

پرسشنامه سیستم هوش تجاری پروویچ(2012)

پرسشنامه هوش تجاری در سال 2012 توسط پروویچ تهیه و معرفی شده است . این پرسشنامه 31 گویه دارد و…
مكان گيرنده

پرسشنامه شخصیت برند (آکر؛1997)

پرسشنامه شخصیت برند توسط Aaker (1997) ساخته شده است که از 42 گویه و 15 خرده مقیاس عمل گرا (3…
پرسشنامه عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد کارکنان اسدی(به نقل از هرسی و گلد اسمیت)

پرسشنامه عملکرد کارکنان اسدی به نقل از ایچیو توسز هرسی و گلدسمیت در سال 1388 تنطم شد و دارای 21…
پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی  (دنیسون؛2000)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)   که شامل 36 گویه و دارای مولفه های  مشارکتی (توانمند سازی،تیم محوری،قابلیت توسعه)،ثبات و یکپاچگی…
پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی( کامرون و کوئین؛1999)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی  توسط کامرون و کوئین در سال 1999 ساخته شد و دارای 24 سوال  در 6 بعد بوده…
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی(رابینز و کولتر؛1989)

پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE) در سال ۱۹۸۹ طراحی شد. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۲ ماده می‌باشد…
30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+