پرسش سنج

پرسشنامه نوآوری خدمات (چارچیل ؛1979)

پرسشنامه نوآوری خدمات

پرسشنامه استاندارد نوآوری خدمات توسط چارچیل در سال1979) ساخته شد پرسشنامه دارای 5 سوال در 1 مولفه می باشد. پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت(خیلی زیاد تا خیلی کم) می باشد، این پرسشنامه توسط غلام پور(1393) اعتباریابی شده است.الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

نوآوری خدمات: به عنوان ارائه خدمات جذاب تر به مشتریان تعریف می شود. در واقع نوآوری خدمات ایجاد ارزش برای مشتریان، کارکنان و مالکان از طریق ارائه خدمات جدید و یا بهبود یافته است(داقورثی و همکاران، 2011). در تعریف نوآوری بایدگفت که نوآوری به عنوان یک ایده، محصول یا فرایند معرفی شود که برای شرکت، جدید می باشد و اشاره به گرایش شرکت به توسعۀ عناصر جدید یا ترکیب جدیدی از عناصر موجوداز تولیدات، تکنولوژی ها یا شیوه های مدیریتی دارد(چن و همکاران، 2010).

همچنین نوآوری به عنوان خلق دانش جدید و ایده های کسب و کار برای تسهیل محصولات جدید، با هدف بهبود فرایندهای کسب و کار داخلی، ساختار و ایجاد بازار به سوی محصولات و خدمات است (باریقه و همکاران، 2009). امروزه موضوع نوآوري توجه بسياري از دانشمندان و محققان از رشته هاي مختلف را به خود جلب كرده است و از اهميت بسيار زيادي در سازمان هاي پر از تغيير و تحول امروزي براي رقابت با سازمان هاي رقيب و ماندن در چرخه تحولات پيدا كرده است، چرا كه نوآوري به عنوان عامل مهم و حياتي سازمان ها به منظور ايجاد ارزش و مزيت رقابتي پايدار در محيط پيچيده و متغير امروزي مي باشد. سازمان ها با نوآوري بيشتر، در پاسخ به محيط هاي متغير و ايجاد و توسعه قابليت هاي جديدي كه به آن ها اجازه دهد به عملكرد بهتري برسند موفق خواهند بود (برومند و رنجبري، 1388).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

پرسشنامه نوآوری خدمات: بر اساس پرسشنامه استاندارد نوآوری خدمات چارچیل (1979) سنجیده می شود.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

منابع سوالات
نوآوری خدمات چارچیل (1979)

1-5

نوآوری خدمات

اگر بخواهیم نوآوری را به زبان ساده بیان کنیم، می‌توان گفت: «ماهیت نوآوری، ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و یا روش خلق و عرضه آن‌ها، با هدف پاسخگویی به بازارهای جدید و نیازهای متغیر مشتریان است. انجام صحیح این تغییرات و موفقیت در آن، منوط به مشاهده پیوندها، کشف فرصت‌ها و استفاده مناسب از آن‌ها است.»

تقریباً در تمامی متون آکادمیک، صحبت‌ها و نظرات کارآفرینان موفق و تجارب توسعه فناوری، نقش دانش و مهارت‌های فناورانه در کنار خلاقیت و نوآوری در موفقیت کسب‌وکار، مورد تأکید قرار گرفته است. اما مدیریت کارآمد فرآیند نوآوری، در گرو درک صحیح و عمیق مفهوم نوآوری است. به عبارت دیگر، یکی از مشکلات کلیدی در مدیریت نوآوری، فهم متفاوت افراد از این واژه بوده که اغلب با مفهوم اختراع، اشتباه گرفته می‌شود.

پرسشنامه مدیریت دانش

5

دیدگاه‌ها (0)

*
*

30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+