پرسش سنج

پرسشنامه بررسی تاثیر مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان(1385)

مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات

پرسشنامه بررسی تاثیر مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان توسط قائدی در سال 1385 ساخته شد و پرسشنامه دارای 25 سوال در 1 مولفه می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی شده است. و الفای کرونباخ بالای 70 درصد می باشد

تعریف مفهومی پرسشنامه:

پرسشنامه استاندارد توسعه علوم و تکنولوژی در زمان حال، موجب می شود که تربیت نیروی انسانی نقش حائز اهمیتی را در جوامع پیدا کند. صاحبنظران از نیروی انسانی به عنوان عالی ترین و مهمترین ثروت هرکشوری نام می برند و در این میان هر جامعه ای که بهتر بتواند این ثروت ملی را پرورش دهد و تحت آموزش و توسعه مداوم قرار دهد قطعا از سایرین پیشی خواهد گرفت. با توجه به تکامل سریع کامپیوتر در سازمان لازم است کارکنان به منظور آینده نگری با تحولات جاری و آینده انواع کامپیوترها و کاربردهای آنها کاملا آشنا شوند. بررسی تاثیر مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان عنوان پرسشنامه ای است که  با 25گویه بسته پاسخ معرفی و تنظیم شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 5 درجه ای و خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد.

تعریف عملیاتی پرسشنامه:

پرسشنامه با استفاده از گویه های 1 تا 25 سنجیده می شود.

مهارتهای هفتگانه فناوری اطلاعات

واژه ICDL مخفف International Computer Driving Licence  مهارت هفت گانه ای در زمینه کامپیوتر می باشد. یادگیری مهارت های هفت گانه ICDL بیانگر کفایت در مهارتهای کامپیوتری است. از این رو سازمانی که در نظر دارد به نیروی انسانی یا کارمندان خود آموزش دهد باید اطمینان حاصل کند، پولی که به این برنامه اختصاص داده است، به خوبی صرف می شود.

اهمیت یادگیری و کاربرد علوم مهارت های هفت گانه ICDL به قدری واضح و حیاتی است که بسیاری از سازمان ها و حتی کشورها در طرح های آتی و توسعه ای خود یکی از استراتژی های اصلی خود را به آن اختصاص داده اند.

اهداف برگزاری دوره ICDL

اهداف برگزارای دوره ICDL  عبارتند از :

  • ارتقای سطح توانائیها در IT
  • ارتقای سطح کارایی در شرکتها
  • ایجاد توانایی در کارفرمایان برای سرمایه گذاری موثر در فناروری اطلاعات
  • تضمین استفاده بهینه از حداکثر مهارت و توانایی کارمندان در محیط کار

پرسشنامه مدیریت دانش

5

دیدگاه‌ها (0)

*
*

30% درصد تخفیف مقالات ترجمه شده فروشگاه ترجمه جو (2020-2019-2018 و...)کد تخفیف:6KN8CY46
+