پرسشنامه مدیریت تحول گرا (دوکت و مک فارلان؛2003)

4,900 تومان

پرسشنامه مدیریت تحول گرا: پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا توسط دوکت و مک فارلان (2003) طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه شامل 29 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد مدیریت کاریزماتیک 9 سوال، برای مولفه انگیزش فکری 10 سوال و ملاحظه فردی  10 سوال را مورد سنجص قرار می دهد، این پرسشنامه توسط سوناز(1393) اعتباریابی شده است.

توضیحات

پرسشنامه مدیریت تحول گرا (دوکت و مک فارلان؛2003)

پرسشنامه مدیریت تحول گرا: پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا توسط دوکت و مک فارلان (2003) طراحی و اعتباریابی شده است. این پرسشنامه شامل 29 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد مدیریت کاریزماتیک 9 سوال، برای مولفه انگیزش فکری 10 سوال و ملاحظه فردی  10 سوال را مورد سنجص قرار می دهد، این پرسشنامه توسط سوناز(1393) اعتباریابی شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت تحول گرا:

مدیریت تعاملی و دو سویه ای که به دنبال ایجاد انگيزه­هاي بالقوه در پيروان و ارضاي نيازهاي بالاتر آنان است (دوکت و مک فارلان، 2003).

الف) مدیریت کاریزماتیک

 سرافرازی، فرهمندی، احترام و وفاداری بی چون و چرای پیروان از مدیریت است که حس آرمانی را انتقال می دهد. نفوذ مطلوب باعث می شود که رهبران به عنوان مدل­هایی از نقش و الگوی رفتار برای پیروان باشند (اوشاگبمي 2004).

ب) انگیزش فکری در کارکنان

افزایش هوشیاری کارکنان و تلاش جهت تشویق و ترغیب آنان برای متعهد شدن به اهداف سازمان و تفکر در مسائل سازمان برای حل آن است (دوکت و مک فارلان، 2003).

ج) ملاحظات فردی مدیر

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮدي ﭘﻴﺮوان و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻚ آ­­­ن­ها از ﻃﺮﻳﻖ واﮔﺬاري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.  اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻫﺒﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و رﻫﺒﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ (اﺳﺘﻮن ودﻳﮕﺮان، 2004).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

مدیریت تحول گرا: نمره که افراد از پرسشنامه استاندارد پاسخگویی به پرسشنامه مدیریت تحول گرا دوکت و مک فارلان (2003)  کسب خواهند کرد.

مدیریت تحول گرا

مدیریت تحول گرا متشکل از رفتارهای معطوف بر سطوح تیمی و فردی است و یکی از غالب‌ترین رویکردها برای شناخت اثربخشی فردی، گروهی و سازمانی است.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه منبع سوالات

مدیریت کاریزماتیک

(دوکت و مک فارلان؛2003) 1-9
انگیزش فکری (دوکت و مک فارلان؛2003)

10-19

ملاحظه فردی

(دوکت و مک فارلان؛2003)

20-29

  • رضایت از خرید
5

اطلاعات بیشتر

تعداد مولفه

تعریف مفهومی متغیر

الفای کرونباخ

فرمت

تعداد صفحه

تعداد سوالات

تعریف عملیاتی

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

منبع

روایی پرسشنامه

سال انتشار میلادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسشنامه مدیریت تحول گرا (دوکت و مک فارلان؛2003)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود فصل دوم پایان نامه + منابع جدید(2020-2019-2018)خرید و دانلود
+