پرسشنامه ذهن آگاهی (رایان و براون  ؛2003)

پرسشنامه ذهن آگاهی از 15 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش ذهن آگاهی بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت6 نقطه ای می باشد که از تقریبا همیشه تا تقریبا هرگز امتیازبندی شده است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ذهن آگاهی به طور کلی به فرایندهایی شناختی اطلاق می شود که طی آنها فرد ذهن آگاه، تمرکز خود را روی تجربه ی احساسات و اتفاقاتی که در لحظه ی حال در خود یا اطرافش رخ می دهد، متمرکز می سازد (بایر، اسمیت و آلن، 2004). ذهن آگاهی، تمرکز و توجه فرد بصورت عدم قضاوت یا پذیرش تجربه ای است که در زمان حاضر رخ می دهد (بایر و همکاران، 200). ذهن آگاهی را می توان در تقابل با حالاتی مانند اشتغال ذهنی با خاطرات، تخیلات، برنامه ها، یا نگرانی و رفتار خودکار دانست که در آن، توجه بر چیز دیگری متمرکز است (براون و ریان، 2003).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  نمره پرسشنامه استاندارد ذهن آگاهی نمره­اي است كه فرد به سوالات 15 ماده ای  پرسشنامة رایان و براون  می­دهد .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه

منبع سوالات
ذهن آگاهی (رایان و براون  ؛2003)

1-15

ذهن آگاهی

ذهن آگاهی حالتی است که ما بتوانیم بر تمام افکار و احساسات خود تسلط داشته باشیم. ذهن آگاهی به هر فردی کمک می‌کند تا ذهن فعال‌تری داشته باشد. اگر بتوانیم با استفاده از ذهن آگاهی به افکارمان آگاه شویم، آنگاه می‌توانیم زندگی شادتری تجربه کنیم.

تعریف ساده ذهن آگاهی یعنی اینکه ” من به افکاری که در ذهنم تولید می‌شود آگاهی دارم و می‌توانم آن را کنترل کنم. ”

یکی از کاربران سایت سؤالی را مطرح کرده که در اینجا به آن جواب خواهیم داد. او می‌گوید:

هنگامی‌که می‌خواهم بخوابم افکار متفاوتی در سرم هست. شب‌ها به‌راحتی نمی‌خوابم. صبح به‌محض بیدار شدن، دچار نگرانی در مورد کارهای روزانه می‌شوم. در طی روز مدام به حرف‌ها و گفته‌های دیگران فکر می‌کنم و نمی‌توانم افکارم را کنترل کنم. اگر کسی مرا ناراحت کند مدام در سرم با او جروبحث می‌کنم. اما دیگر از این موضوع خسته شده‌ام و به دنبال راه چاره هستم. آیا مشکل من راه‌حلی دارد؟

5
farhad

دیدگاه‌ها

*
*