پرسشنامه خلاقیت(رند سیپ؛1979)

پرسشنامه خلاقیت توسط رند سیپ  (۱۹۷۹) ساخته و توسط مقیمی (۱۳۸۵) در کتاب سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی ترجمه شده است و دارای ۵۰ سوال پنج گزینه ای : کاملا موافقم ، موافقم ، به نظرم ، مخالفم و کاملا مخالفم می باشد. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل72/0 محاسبه شده است و روایی آن بوسیله چند محقق علوم رفتاری به تأیید رسیده است .

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

خلاقیت: خلاقیت به معنی به کار گیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید است ( لى و همکاران .۲۰۰4).

تعاریف دیگری (به نقل از مقیمی ) در رابطه با خلاقیت عنوان می شود :

– هلمز ، در این باره می گوید : همین که ذهن بشر در روند خلاقیت متوجه نظریه ای تازه شد دیگر به مقیاسهای گذشته خود باز نمی گردد .

– از نظر دیزرائیلی، انسان رایبده شرایط نیست بلکه خالق آن است .

– ودر تعریف روبینس، خلاقیت توانایی تلفیق ایده ها به روشی منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غير معمول بین ایده های مختلف می باشد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور پرسشنامه استاندارد خلاقیت نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 50سوال پرسشنامة خلاقیت می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

مولفه

منبع سوالات
خلاقیت (رند سیپ؛2004(

1-50

خلاقیت

خلاقیت در استفاده بهینه از سرمایه های فردی و سازمانی بسیار موثر است وهمیشه می‌تواند فرمول های رقابتی بین رقبا را به صورت شگفت انگیزی تغییر دهد. برای همین هم امروزه مهمترین سرمایه و منبع شرکتها و حتی کشورها ، منابع انسانی و خلاقیت و نوآوری آنها است. با توجه به محدود بودن منابع روی زمین و همچنین جایگزینی هوش مصنوعی و ربات ها در کارهای روزمره، بجای انسان ، تکنیک های خلاقیت روز به روز مهمتر هم می‌شود. پس ما باید تلاش کنیم، خلاقیت خود را افزایش داده و خلاقانه تر فکر، و زندگی کنیم. یک واقعیت مهم این است که ، خلاقیت هم، مثل خیلی از رفتارهای انسانی، آموختنی یا اصطلاحا اکتسابی هست و می‌شود از کودکی خلاقیت را درون خود نهادینه کرد.

5
farhad

دیدگاه‌ها

*
*