پرسشنامه ادراک کودک از والدین گرولنیک و همکاران (POPS)

پرسشنامه ادراک کودک از والدین (POPS؛ گرولنیک و همکاران، 1997) 20 گویه دارد که 10 گویه برای مادر و 10 گویه برای پدر است. 6 عامل (نوع رفتار والدین) عبارتند از: درگیرشونده – کلامی (4 سوال)، درگیرشونده – رفتاری (2 سوال)، درگیرشونده – مدرسه گویه های مقیاس چهار گزینه ای از نوع لیکرت می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ادراک به طور کلی، به معنای علم و آگاهی انسان از جهان بیرون و دنیای درونی است و از گذشته تا به امروز اساس شناخت و شناسایی انسان بوده است

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور پرسشنامه استاندارد ادراک کودک از والدین نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 20سوال ادراک کودک از والدین سازمانی می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

ردیف

خرده مقیاس سوالات تعداد سوال
1 رفتارهای درگیرشونده مادر 8-4-3-1-10

5

2

رفتارهای حمایت مستقلانه مادر 7-6-5-2-9 5
3 رفتارهای درگیرشونده ی پدر 18-14-13-11-20

5

4

رفتارهای حمایت مستقلانه پدر 17-16-15-12-19

5

عامل ها (نوع رفتار والدین) و سوالات

ردیف

عامل (نوع رفتار والدین) سوالات تعداد سوال
1 درگیرشونده – کلامی 1-4-11-14

4

2

درگیرشونده – رفتاری 8-18 2
3 درگیرشونده – مدرسه ای 3-10-13-20

4

4

حمایتی – کلامی 2-6-12-16 4
5 حمایتی – رفتاری 5-7-15-17

4

6

حمایتی – مدرسه ای 9-19

2

ادراک کودک از والدین

درک کودک و ادراک والدین و مربیان از او، نقش موثری در ایجاد ارتباط صحیح بین آنها دارد.
اما چگونه می توان درک درستی از کودک داشت؟

چند سال پیش، زمانی که دانشجوی رشته ی نقاشی بودم،در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کار می کردم.
هم  به خاطر علاقه ای که به کودکان داشتم  و هم برای تامین بخشی از هزینه های تحصیل.
خاطرم هست، یک روز با دوستان همکار مشغول گفتگو و تبادل تجربیات بودیم.
یکی از همکارانم حکایتی تعریف کرد که هنوز بعد گذشت دو دهه ، در ذهن من مانده است.

به گفته ی پژوهشگران، ادراک به طور کلی، به معنای علم و آگاهی انسان از جهان بیرون و دنیای درونی است.
ادراک، از گذشته تا به امروز اساس شناخت و شناسایی انسان بوده.
و بزرگترین چالش تربیتی هر نسل در عدم این شناخت و نبود راهنمایی برای ارایه صحیح راه کارهای شناختی بوده و هست .

5
farhad

دیدگاه‌ها

*
*